Nyhed

  • 13. december 2018

Ingen cirkulær økonomi hvis ikke teknologien følger med

2018 har budt på mange spændende projekter, resultater og debatter om cirkulær økonomi i byggeriet. På baggrund af en paneldebat, som var arrangeret af InnoBYG på Building Green, om cirkulær økonomi som god forretning, har Katrine Hauge Smith, seniorkonsulent ved Teknologisk Institut udarbejdet denne blog. Katrine Hauge Smith deltog selv i paneldebatten sammen med Jens Breinholt, projektdirektør, Pension Danmark, Anna-Mette Monnelly, bæredygtighedschef, NCC, Mads Røge, CSR & miljø chef, Komproment, Anders Sørensen, forretningsudvikler, Enemærke & Petersen og Anke Oberender, centerleder, VHGB.

Byggeriet er midt i en omstillingsproces og sætter mere og mere fokus på affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, både fra nybyggeri og fra renoveringer og nedrivninger. Affald er ikke længere bare affald, men er blevet en ressource, som kan anvendes på mange forskellige måder, men det kræver viden, omtanke og ikke mindst teknologiudvikling.

Læs hele bloggen her