Ny blog fra netværksgruppen om FN's 17 verdensmål

  • 9. december 2019

Ny blog fra netværksgruppen om FN's 17 verdensmål

I slutningen af november afholdt netværksgruppen medlemsmøde - det kan du læse om i deres seneste blog.

Mødet blev indledt med rundvisning på Tingbjerg Bibliotek/Kulturhus ved bibliotekar Thomas Nielsen, der som mangeårig medarbejder, daglig bruger og lokal kendt, har været med i processen omkring udviklingen af programmet for bygningen. Efter en god og grundig præsentation af både tanker omkring det indledende projekt og selve huset, fulgte et oplæg ved Jan Lindboe, tidligere chef for Kultur Nord, Københavns Kommune og dermed ansvarlig for byggeprojekter som biblioteket. Jan beskrev fra et bygherreperspektiv de oprindelige visioner, der har ført til den særprægede bygning og hvordan de mange forskellige brugerbehov blev imødekommet undervejs i fortsat dialog med borgergrupper, Tingbjerg Skole og bibliotekets medarbejdere. 

Læs hele bloggen her