Projektafslutning

  • 14. december 2020

Slutrapport klar fra spireprojektet "Fra byggeaffald til ressource"

Spireprojektet "Fra byggeaffald til ressource" er nu afsluttet og klar med en rapport.

Formålet med projektet var at belyse, hvordan nogle af de volumenmæssigt største affaldsstrømme fra bygge- og anlægsbranchen kan opgraderes og recirkuleres i bygge- og anlægsprojekter.

Dette er belyst gennem to cases med hvert sit fokusområde. De to cases er valgt på baggrund af en indledende undersøgelse af, hvilke affaldsstrømme der har størst potentiale for recirkulering. 

I den første case undersøges det, hvordan brugte grusmaterialer kan oparbejdes på stedet og blive brugt igen.

Den anden case undersøger, hvordan beton- og murstensaffald kan opgraderes og indgå i anlægs- og landskabsarbejder.

Læs hele blogindlægget her

Læs slutrapporten her (PDF)