Kurt Emil Eriksen

Kurt Emil Eriksen

VELUX A/S

Kurt Emil Eriksen er Senior Political Advisor i VELUX.

Kontaktinfo:
kurt.emil.eriksen@velux.com

Styregruppe,Bedømmelsesudvalg