Søren Aggerholm

Søren Aggerholm er Forskningschef på Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), hvor han arbejder med bygningers Energieffektivitet, Indeklima og Bæredygtighed.


Kontaktinfo:
9940 2397
5131 6306
soa@sbi.aau.dk

Styregruppe,Partnerskab