InnoBYG ønsker godt nytår!

InnoBYG ønsker godt nytår!

Godt man arbejder med byggeri, og endnu bedre at man arbejder med bæredygtigt byggeri. Det kunne være den indledende tanke, når man sætter sig i arbejdsstolen for første gang i 2015. Det kan nemlig kun blive et spændende år, vi går i møde! På papiret sker der i hvert fald mange ting under overskriften bæredygtigt byggeri.

På politisk niveau, er der kommet et udspil i 2014 til 5 initiativer inden for byggeriet, hvor bæredygtighed er centralt.

"Vejen til et styrket byggeri i Danmark" udkom i november 2014 og er regeringens svar på de vækstpolitiske udfordringer og muligheder, som særligt gør sig gældende i byggeriet. Under det indsatsområde i den Byggepolitiske Strategi, der hedder Bæredygtigt Byggeri er der opstillet fem initiativer: Frivillig Bæredygtighedsklasse, Vejledningsindsats på bæredygtighedsområdet, Task Force for bæredygtige byggematerialer, Koordineret indsats for genbrug af mursten og andre byggematerialer og Genanvendelse af bygningsmasse, der er en del af kulturarven.

Hvis man ser nærmere på en af indsatserne, som allerede har været genstand for en del omtale i branchen, så er det indsatsen omkring en Frivillig Bæredygtighedsklasse.

I 2006 blev der indført frivillige lavenergiklasser i Bygningsreglementet - hvilket medførte, at branchen, med stor sandsynlighed, vidste, hvordan kravene til et energiforbrug i en bygning, blev for en femårig periode.

Dette har været en stor succes, da størstedelen af nybyggeriet i Danmark hele tiden er blevet bygget mod nogle bedre krav i stedet for de minimumkrav, der var gældende i bygningsreglementet på byggetidspunktet.

Det har betydet, at vi i Danmark er blevet rigtig gode til at bygge lavenergibygninger i løbet af de sidste 10 år. Vi mangler dog lige at lære, hvordan disse bygninger får et godt indeklima og et reelt lavt energiforbrug med sunde og bæredygtige materialer, som ikke bliver et affaldsproblem efter endt levetid. Men måske kan denne Frivillige Bæredygtighedsklasse gøre bæredygtighed i byggeriet til et fokusområde for alle slags byggeri - store som små - og dermed kan vi undgå de "fejl", vi har begået hidtil.

Bæredygtighed i byggeriet er kompliceret! Et faktum, som vi er ved at erkende - og helt sikkert noget af det der bliver fokuseret på i 2015. Under alle omstændigheder så bliver det spændende at se, hvordan der bliver arbejdet med disse initiativer i løbet af 2015. InnoBYG støtter fuldt op omkring indsatsten og i det fremadrettede arbejde med initiativerne. Skulle du ikke have læst dem, så find den Byggepolitiske Strategi, her.
De fem bæredygtighedsinitiativer bliver i øvrigt omdrejningspunktet for InnoBYGs forårskonference den 12. marts 2015. Det bliver godt, så sæt allerede kryds i kalenderen nu!

InnoBYG ser frem - og lidt tilbage
For InnoBYGs vedkommende, kan vi se tilbage på et 2014 med god samvittighed. Det blev et år, hvor vi i foråret havde fokus på indeklima med vores forårskonference.  Vi fik afsluttet de første 4 år af netværkets levetid inklusiv en række spændende projekter, som alle har skabt gode resultater, og så fik vi heldigvis forlænget bevillingsperioden med yderlige 4 år fra 2014-2018.

2014 var også året, hvor vi introducerede vores nye Spireprojekter. Via spireprojekter får InnoBYGs medlemsvirksomheder mulighed for at få støtte til projekter samt mulighed for at drage nytte af den viden, som vores InnoBYG Partnere kan levere. Nogle af de ting vi har arbejdet på i 2014, kan ses her.

2014 var også året, hvor undertegnede blev netværksleder i InnoBYG. I den forbindelse skal jeg måske knytte en kommentar og sige, at det har været en rigtig god oplevelse. InnoBYG er allerede en fantastisk platform til at arbejde med et område, som har stor betydning for den danske byggebranche, hvilket understøttes af de mange virksomheder, organisationer, universiteter og institutter, der gerne vil være en del af InnoBYG.

Men der er altid plads til forbedring og noget af det, som jeg gerne vil arbejde på i 2015 er, at InnoBYG også bliver mere kendt i branchen og nærværende for de mindre virksomheder. Dette kan vi fx gøre igennem vores arrangementer, men også ved at støtte mere lokale initiativer, som deltagelse i lokale netværk for virksomheder, der arbejder i den danske byggebranche og har en interesse omkring bæredygtighed i byggeriet.

En sidste ting jeg gerne vil nævne, som jeg vil fokusere på i 2015, er at se lidt på, hvordan andre lande arbejder med bæredygtighed i byggeriet. Danmark er et lille land - og der er ingen tvivl om, at vi er gode til at lave lavenergibygninger. Men de andre lande i og uden for EU er også ved at få en idé om, hvad det her bæredygtighed handler om.

På Building Green Messen i Forum i oktober 2014, mødte jeg fx nogle italienere, som havde et spændende produkt, hvor man digitalt kan få adgang til informationer omkring ens bygning og via et link kan andre tilgå disse informationer (på forskellige brugerniveauer). Informationerne kan være alt fra tegninger til energiforbrug. Det lyder måske ikke særlig bæredygtigt, men med de digitale informationer der er tilgængelige i dag, bliver dokumentation og opfølgning noget lettere - og det er vigtige parametre inden for bæredygtighed i byggeriet. Jeg tror, at vi kan lære meget af udlandet, og jeg vil gerne arbejde på, at vi får formidlet viden fra udlandet til den danske byggebranche.

Med denne lille hilsen og blog, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske alle et godt nytår. InnoBYG glæder sig til året der kommer. Vi modtager som sædvanligt gerne gode idéer til arrangementer, som vi også gerne laver i samarbejde med jer. 

Kasper 


Kommentarer