Bæredygtig energirenovering

Bæredygtig energirenovering

Projektet Bæredygtig energirenovering udgøres af 6 delprojekter, der løber frem til maj 2014.

Inspirationskataloget er opdelt i 2 faser hvor SBi er projektleder.  Ideen bag er at lave et samlet inspirationskatalog der samler allerede afprøvede renoveringsløsninger som kan følges dels på det overordnede plan, man også helt ned til de specifikke produkter der er benyttet. Fase 1 er udvikling af en skabelon til cases, mens fase 2 bliver en del, hvor vi håber, at InnoBYGs medlemmer har lyst til at bidrage aktivt med levering af cases.

Projektet om muret byggeri er naturligt forankret i TI, der i forvejen huser murværkscentret. Projektet stiler mod at skabe et forprojekt til demonstration i en evt. forlængelse af InnoBYG netværket fra maj 2014. Projektet har fokus på efterisolering af murede etageejendomme, som bevarer den arkitektoniske kvalitet.

DTU leder projektet om bæredygtig energirenovering af enfamiliehuse. Projektet gennemføres i et partnerskab med et InnoBYG spin-off projekt "Projekt energirenovering i region Midt- Vestjylland", hvor målet er at udvikle 4-30 tværfaglige håndværksklynger, i et tæt samarbejde med energiselskabernes energirådgivning samt en række lokale erhvervsråd. Hver af disse klynger skal opbygge helhedsorienterede koncepter for energirenovering med særlig fokus på enfamiliehuse. Koncepterne skal dokumenteres og indgå som en del af inspirationskataloget. 

SBi er projektleder på et forprojekt til demonstration for en karré- eller almen bebyggelse. Der laves en udviklingskonkurrence om bæredygtig energirenovering, der tager udgangspunkt i en specifik "klassisk" karre etagebolig eller en almen boligbebyggelse, og ejerne af den specifikke ejendom skal være villige til at være med i evt. fase 2 af InnoBYG med reel udførelse i form af demonstration/afprøvning af projektet. Projektet forventes også at have interesse for Realdania/GI så det skal udvikles i dialog med dem og gerne med medfinansiering for demonstrationsfasen.

Der er et stort ønske om at få en branchestandard til beregning af bygningers energiforbrug.  SBi er projektleder på projektet, men der forventes samarbejde herom med fx FRI og Danske Ark. Realdania /GI har udvist interesse for emnet. Projektet skal bl.a. se på forudsætninger og hvordan resultaterne præsenteres så beregninger bliver sammenlignelige for forskellige projekter.

TI leder projektet om industrialiserede delkomponenter eller systemløsninger til energirenovering starter med udpegning af "ens" bygninger også mht. potentiale i bygningstypen. Herefter fokuseres der på udvikling af komponenter egnede til industrialisering, som evt. kan kombineres med et EUDP projekt til afprøvning. Muligheder for systemløsninger, som for eksempel produktudvikling af sokkel- og fundamentsløsninger. Ved produktudvikling kan der ligeledes ansøges midler fra fx EUDP.

Download projektbeskrivelse som PDF