Branchevejledning for energiberegninger

Branchevejledning for energiberegninger

Resultatet af udviklingsprojektet Branchevejledning for energiberegninger ligger nu klart, og du kan hente vejledningen længere nede på siden.

Formålet med vejledningen er for det første at komme med et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om energirenovering, så der gennem øget gennemsigtighed kan genskabes tillid til energiberegninger.

For det andet er målet at levere en guide til udførelse af retvisende energiberegninger, så der er enighed om ensartet brug af metoder til udførelse af energiberegningerne på tværs i byggebranchen.

Initiativet til branchevejledningen kommer fra byggebranchen selv. Energibesparelser og lavt energiforbrug i bygninger er højt på den politiske agenda, og samtidig er troværdigheden af energiberegninger et "problembarn" i branchen.

Branchevejledningen for energiberegning retter sig mod renovering af bygninger, da det er initieret som et delprojekt under InnoBYG projektet 'Bæredygtig energirenovering', men den vil naturligt have stort overlap med beregning af energiforbrug ved nybyggeri. Således forventes metode og fremgangsmåde til både beregninger og vurdering af usikkerheder at være sammenfaldende.

Målgruppen er bygherrer med både mindre og større bygningsporteføljer og rådgivere, som leverer beregningsydelser i forbindelse med energirenoveringer.

Download Branchevejledning for energivejledning

Hent branchevejledningen som onlinepublikation 

I forbindelse med vejledningen er der ligeledes udarbejdet en introduktion til bygningsejere om 'Usikkerheder ved energiberegninger' som kan hentes særskilt nedenfor og ligeledes er gengivet bagerst i 'Branchevejledningen for energiberegninger'.

Download Usikkerheder ved energiberegninger

Hent som onlinepublikation 

En projektgruppe bestående af InnoBYG-medlemmer fra byggebranchen, herunder bygherrer, rådgivere og vidensinstitutioner, har udarbejdet vejledningen.  Ud over den tid og økonomi branchen har lagt i udarbejdelsen er vejledingen, som andre projekter under InnoBYG, støttet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Læs tidligere blogindlæg om udviklingen af branchevejledningen her


Kommentarer