Projektblog

Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste

Energirenoveringsprojekter er ofte ret komplekse, og det kan derfor være en god ide at udarbejde en energihandlingsplan. Det afføder et behov for en helhedsvurdering for at se, hvilke energitiltag, der er rentable, hvilken rækkefølge de skal udføres i, og hvordan de samtidig bidrager til ønskede positive sideeffekter.

En god energihandlingsplan er helhedsorienteret, kan skabe overblik, tilføre systematik og overordnede mål til et givent projekt. Det er et værktøj til at identificere, vurdere og prioritere optimale energiforbedringer under givne økonomiske rammer. Derved kan der samlet set opnås de største energibesparelser samtidig med, at andre ønsker om forbedringer tilgodeses fx et bedre indeklima og mere komfort.

Projektresultater
Som resultat på delprojektet Karré- og almenbebyggelser præsenterer vi her en rapport, der beskriver almene boligorganisationers erfaringer med energihandlingsplaner.

På baggrund af disse erfaringer blev der identificeret et behov for - og udarbejdet en inspirationsliste til, hvad en energihandlingsplan kan indeholde. Inspirationslisten fremgår af Appendiks C, og det er intentionen, at listen kan virke som udgangspunkt for udarbejdelsen af en energihandlingsplan.

Resultaterne henvender sig til boligorganisationer inden for karre og almenbebyggelser. Erfaringerne er indsamlet ved en spørgeskemaundersøgelse blandt repræsentanter fra en række almene boligorganisationer.

Download rapporten "Energihandlingsplan - De første erfaringer og en inspirationsliste til en energihandlingsplan" (PDF)

Download "Appendiks C: Inspirationsliste til en energihandlingsplan" (PDF)

For yderligere inspiration henvises til udviklingsprojektet om Bæredygtige forretningsmodeller og deres casebrochure, hvor specielt casen Energirenovering af almene boliger - Systemleverencer fra et dansk-tysk konsortium er interessant. Casen handler om energirenovering ved udskiftning af facader uden genhusning.

Se casebrochuren her


Kommentarer