Bæredygtig Energirenovering 2.0

Bæredygtig Energirenovering 2.0

Projektbeskrivelse
I naturlig forlængelse af samme projekt under InnoBYG 1.0 videreføres projektet on branchevejledningen for energiberegninger med fokus udvides til også at omfatte indeklima.

Eksempel- og erfaringsopsamling. I dette projekt udarbejdes en publikation med eksempler på gode renoveringseksempler. Publikationen samler ligeledes op på erfaringer generelt og specifikt på brug af branchevejledningen i forbindelse med renoveringer. Der udarbejdes en skabelon til præsentation af eksempler for at sikre ensartethed i præsentation af eksempler i videst mulig omfang.

Projektet om branchevejledning for indeklima er praksisorienteret med erfaringer fra best practise. Projektet skal koordineres med REBUS projektet, så de 2 projekter kan skabe størst synergi. Overordnet skal dette projekt give selvstændig værdi for deltagerne og branchen generelt. Projektet skal også koordineres med udviklingsprojektet om totaløkonomi og værdisætning af indeklima.

For videreudviklingen af branchevejledning for energiberegninger udgives en ny version 2.0. Arbejdet baseres på erfaringer fra delprojekt om Eksempler og erfaringsopsamling. Der udarbejdes en projektbeskrivelse med særskilte milepæle ved opstarten af projektet.

Formål
Såvel samfundet som byggebranchens virksomheder har fokus på at få gang i tiltrængte renoveringer i bygningsmassen.

Hertil skal der sikres valide energi- og indeklimaberegninger.  Målet er at fjerne usikkerhed for bygningsejere, rådgivere og entreprenører m.fl..

Målgruppe
Målgruppen er primært den danske bygebranche, herunder primært rådgivere og bygherrer, men også andre aktører i branchen. 

Kontaktinfo
Projektleder Jørgen Rose, jro@sbi.aau.dk