Blogpost

Afdækning af egenskaber af isoleringsmateriale gennem forceret ældning

Visionen for dette projekt er, at understøtte udviklingen af nye isoleringsmaterialer baseret på genanvendte fibre (eks. papir og tekstil) eller fibre baseret på restressourcer fra skov og landbrug (træ, halm, osv.). Gennem projektet søges udviklet egnede metoder til afdækning af isoleringsmaterialer langtidsegenskaber.

Kort om projektet
Det er stigende interesse i at udnytte biobaserede restressourcer i produktionen af byggematerialer herunder isoleringsmaterialer i en langt større grad. En af de store barrierer er manglende eller utilstrækkelig dokumentation og viden om langtidsegenskaberne.

Gennem projektet sættes fokus på disse udfordringer. Der vil blive set på muligheden for at udvikle en metode til forceret ældning af isoleringsmaterialer for at kunne undersøge ældningens effekt på levetid/holdbarhed og brandegenskaber. I projektet udvælges min. 5 forskellige isoleringsmaterialer til demonstration af metodens egnethed. Egenskaberne dokumenteres gennem sammenligning mellem ny-producerede isoleringsmaterialer og tilsvarende materialer udsat for forceret ældning.

Hermed banes vejen for, at man fremover vil kunne dokumentere egenskaberne af nyudviklede og eksisterende produkter gennem produktets levetid. Den opnåede viden skal styrke den teknologiske innovation hos virksomheder, der fremstiller isoleringsmaterialer, og sikre at branchen som helhed potentielt kan undgå, at der introduceres produkter på markedet, der på sigt viser sig ikke at leve op til forventningerne.

Projektet vil understøtte udviklingen af nye cirkulære isoleringsmaterialer hos materialeproducenterne og bidrage til den samfundsmæssige udvikling mod en mere cirkulær økonomi.

Deltagelse i projektet
Det er stadig mulighed for at deltage i projektet. Virksomheder, brancheorganisationer og andre interessenter er meget velkomne til at bidrage i hele eller dele af forløbet i forbindelse med udviklings- og materialetestforløbet og i seminarer og workshop aktiviteter.

Vil din virksomhed være med? Kontakt:
Faglig projektleder: Anne Christine Steenkjær Hastrup, Teknologisk Institut - +45 72 20 16 02 – acha@teknologisk.dk

Eller projektpartner Anders Dragsted, Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut - +45 51 80 01 39 - and@dbi-net.dk 

Liste over virksomheder i projektet

  • Búnaðarstovan - Agricultural Agency
  • TræfiberDanmark Aps.
  • Advanced Nonwoven
  • FireStop Nordic Aps

 Dette tematiserede spireprojekt er bevilliget under CØ Hub - læs mere her