Fleretagers træhuse i Danmark

Fleretagers træhuse i Danmark

Projektbeskrivelse
Fleretagers træhuse har ikke vundet indpas i dansk byggeri på trods af, at det tidligere har været forsøgt igennem diverse mindre demonstrationsbyggerier i 90'erne. I de senere år er der dog skabt en positiv stemning for at anvende mere træ i byggeriet i forbindelse med, at bæredygtighedsbegrebet vinder indpas i nybyggeri. Men det har endnu ikke skabt nye fleretagers bygninger i træ i Danmark. Da anvendelsen er begrænset, og erfaringerne ligeledes få, er formålet med nærværende projekt at

1. Undersøge de barrierer, der hindrer større anvendelse af træ i dansk fleretagers nybyggeri - med fokus på byggetekniske forhold eks. brand og akustik, men også de traditionsbundne hindringer herunder de udførelsesmæssige.

2. Afdække de udenlandske erfaringer med fleretagers træhuse herunder beskrive, hvorledes de brandtekniske forhold håndteres.

3. Skabe grundlag for et demonstrationsbyggeri i Danmark herunder danne et konsortium, der har mulighed for at realisere det.

Formål
Der er formentlig flere årsager til, at byggeriet af fleretagers træhuse ikke har slået igennem i Danmark. Formålet med projektet er således, at få afdækket disse barrierer. Det kan være såvel tekniske barrierer som sociale og historiske barrierer. Der er i branchen mange mindre aktører, som har interesse i anvendelsen af træ, men de har svært ved at flytte på traditioner og tekniske udfordringer.

Målgruppe
Projektets målgruppe er byggeriets aktører fra bygherrer, arkitekter over rådgivere til producenter og de udførende, som udtrykker interesse for træhusbyggeri. Men også offentlige myndigheder med ønske om at opføre et bæredygtigt alternativ til de fleretagers huse, der i dag opføres. 

Kontaktinfo
Projektleder Peder Fynholm, pfy@teknologisk.dk, 72 20 23 33