Materialepas

Materialepas

Projektbeskrivelse
Materialepasset skal benyttes til registrering af data om oprindelse af materialerne, evt. forekomst af skadelige stoffer (enten forventet eller påvist via analyser), tekniske specifikationer m.fl. Dermed kan materialerne få en højere værdi end uden denne form for dokumentation. Materialepasset udvikles som udgangspunkt for tre fraktioner af bygge- og anlægsaffald: belægningssten, konstruktionsstål (fx stålplader og -bjælker) og døre.

Formål
Projektets mål er at øge sporbarhed af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. genbrug og genanvendelse heraf, ved at udvikle et koncept for et "materialepas."

Målgruppe
Målgruppen for materialepasset er leverandører og aftagere af genanvendelige byggematerialer. Det vil først og fremmest være affaldsselskaber, oparbejdnings- og genbrugsvirksomheder, som vil kunne sælge bygge- og anlægsaffald som højværdimateriale. En vigtig aktør er nedrivningsfirmaer, da kvaliteten af bygge- og anlægsaffald og dets sporbarhed er meget afhængig af kvaliteten af nedrivningsaktiviteterne, graden af kildesortering og fjernelsen/frasortering af miljøfarlige stoffer. Også entreprenører, håndværkere, og i en vis udstrækning arkitekter, bygherrer og private kunder vil kunne drage nytte af materialepasset. Eksempelvis vil der være virksomheder, der kan benytte materialepasset for at profilere sig som "grønne" i deres forretningsprofil. 

Kontaktinfo
Projektleder Stefania Butera, stbu@teknologisk.dk, 72 20 19 51