Blogpost

Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer

Projektet er afsluttet og der er udarbejdet en slutrapport. Projektet har bl.a. vist, at salg af genbrugsbyggevarer til både private og professionelle aktører er udfordret af en række forhold, herunder:

  1. Muligt indhold af miljøskadelige stoffer
  2. Byggetekniske egenskaber, herunder mulighed for brug ifølge bygningsreglement, er ikke altid tidssvarende
  3. Ikke så veldokumenteret som et nyt tilsvarende produkt
  4. Findes sjældent i større homogene partier

Vejen frem er blevet identificeret i, at genbrugte byggevarer som udgangspunkt skal betragtes som ikke-byggevarer, primært med æstetisk formål/ små gør-det-selv projekter (fx til et hønsehus/skur). Løsningen for opskalering kan være, at kun i de tilfælde, hvor der er et decideret potentiale eller en særlig interesse i et vist produkt/parti af produkter (som fx passer til et specifikt projekt, eller findes i en stor batch af ensartet materiale), kan de pågældende produkter/materialer testes, CE-mærkes og dermed markedsføres og anvendes som byggevarer. Dermed vil de ekstra omkostninger til miljøanalyser samt teknisk prøvning af materialerne kunne betale sig.

Alternativt vil en opskalering af passet, og dermed af genbrug af byggevarer, kræve et paradigmeskifte, hvor bygningerne kun tegnes ud af de lokalt-tilgængelige genbrugte byggevarer, frem for ud af alle de eksisterende ressourcer og byggevarer. Det kræver selvfølgelig både et paradigmeskift hos arkitekterne og en politisk beslutning.

Læs hele slutrapporten her.

Projektpartner Renosyd har udsendt en pressemeddelelse om projektet, hvor projektleder Stefania Butera udtaler:

”Det giver absolut god mening at genbruge byggematerialer. Men det kan være en dårlig overraskelse for dem, der køber gamle byggematerialer til deres nye byggeprojekt, hvis materialerne måske ikke kan bruges til den tiltænkte anvendelse, eller at de rent faktisk kan indeholde miljøfarlige stoffer som PCB, asbest og bly” udtaler projektleder Stefania Butera fra Teknologisk Institut.

Læs hele pressemeddelelsen her
Se omtale i Aarhus Stiftstidende