Spireprojekt

Årlig arkiv for 2018


Der LCA-programmeres på livet løs…

Det gratis værktøj LCAbyg er under ombygning. På baggrund af mange gode input fra deltagere i projektet, herunder tre afholdte workshops, er vi i fuld gang med at smidiggøre processen med at regne miljøpåvirkninger fra bygninger. Programmet bliver enklere at anvende og kommer til at indeholde en række tiltag der gør det lettere at opnå en mere fuldstændig livscyklusvurdering af sit byggeri selvom man kun er i de indledende designfaser. Den færdig…