Spireprojekt 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - Den cirkulære byggeplads"


Afslutning af projekt og rapport klar

Vores spireprojekt om den cirkulære byggeplads er nu afsluttet. Slutresultatet er en publikation med de resultater, vi er kommet frem til i projektet, som er gennemført i perioden juni 2019 til oktober 2020 og er et samarbejde mellem J. Jensen a/s, Vestforbrændingen I/S, Dansk Affaldsminimering ApS og Teknologisk Institut. Vores projekt har handlet om, at se på løsninger for at genanvende plastaffald fra bygge- og anlægsbranchen, da plastaffald…


Status fra projektet om den cirkulære byggeplads

Nu skal vi i gang med inspektioner på byggepladser for at få mere viden om det plastaffald, der genereres ved renoveringer. Her er vi på besøg på den byggeplads, der skal danne rammen for én af vores cases. J. Jensen har ansvar for byggepladsdriften, hvilket indebærer håndteringen af affaldsfraktionerne fra renoveringsprojektet. J. Jensen skal over de kommende uger arbejde med sortering af plast på pladsen og se nærmere på plasttyperne, kvalitete…