Spireprojekt 2019

Årlig arkiv for 2019


Beton er bæredygtigt

Dansk Beton brancheorganisationen har opstillet mål for udviklingen af bæredygtig beton frem til 2030. Blandt andet skal betonens CO2 aftryk halveres og der arbejdes på et fælles roadmap til at nå dette mål. Se mere herom på www.baeredygtigbeton.dk  Samtidig er efterspørgslen for DGNB-certificeret byggeri stigende, hvilket også stillet øget krav til betonbranchens dokumentation af bæredygtighed og fokus på CO2-aftrykket igennem livscyklusanalyse…