Blogpost

Projektresultater

Spireprojektet om ydeevne af eksisterende bygningsdele er nu afsluttet og der er udarbejdet to rapporter.

I projektet har vi undersøgt forskellige metoder til dokumentation af ydeevne af eksisterende bygningsdele til udvikling af en ny metode. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Her har målsætningen været at bestemme en konstruktions U-værdi ud fra et opvarmningsforløb for konstruktionen.

Der har i projektforløbet vist sig udfordringer med brug af metoden på ydervægskonstruktionen. Især varmekapaciteten i tunge ydervægge, har haft større betydning end forventet, specielt for varigheden af varmepåvirkningen. Derfor blev der sideløbende arbejdet med at korrelere målinger med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for forskellige konstruktioner. Dette har vist sig nyttigt og vil være noget der kunne arbejdes videre med. Metoden er eftervist og kan med visse forbehold anvendes på tunge ydervægskonstruktioner.

Notat om målemetoder

Notat om afprøvede metoder