Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Indlæg i blog "Ydeevne af eksisterende bygningsdele"


Projektresultater

Spireprojektet om ydeevne af eksisterende bygningsdele er nu afsluttet og der er udarbejdet to rapporter. I projektet har vi undersøgt forskellige metoder til dokumentation af ydeevne af eksisterende bygningsdele til udvikling af en ny metode. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Her har målsætningen været at bestemme en konstruktions U-værdi u…


Udvikling af målemetode

Ud fra tidligere analyse af målemetoder undersøger vi i øjeblikket en metode til bestemmelse af in-situ U-værdi målinger. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Princippet er illustreret på nedenstående billede på en rude. Sideløbende arbejder vi med at korrelere målinger i laboratoriet med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for …


Målemetoder og feltmålinger

Der er på nuværende tidspunkt udført en analyse af eksisterende målemetoder til bestemmelse af U,- g- og LT-værdier (isoleringsevne, solenergitransmittans og lystransmittans) for ydervægge og vinduer. Resultaterne fra analysen er samlet i et notat, som kan downloades her på siden. Med udgangspunkt i analysen vil der udvælges en eller flere målemetoder, som der vil blive arbejdet videre med i projektet. Målemetoderne vil bl.a. blive testet i labor…