Projektleder

Lies Vanhoutteghem

Projektleder Teknologisk Institut

Jeg hedder Lies Vanhoutteghem og er projektleder på Ydeevne af eksisterende bygningsdele i InnoBYG. Jeg er ansat i Glas og Vinduer på Teknologisk Institut, hvor jeg arbejder med rådgivning og forsknings- og udviklingsprojekter.

Kontaktinfo:
liva@teknologisk.dk, 7220 2226

Projektleder

Aktiviteter fra Lies Vanhoutteghem

Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renovering er derfor meget afhængig af korrekt bestemmelse af ydeevnen for de eksisterende bygningsdele. Til denne bestemmelse anvendes i dag ofte simple databaser med overslagstal for klimaskærmens ydeevne, der ikke er tilpasset et specifikt projekt. Quick…

Udvikling af målemetode

  • 5. oktober 2017
Ud fra tidligere analyse af målemetoder undersøger vi i øjeblikket en metode til bestemmelse af in-situ U-værdi målinger. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Princippet er illustreret på nedenstående billede på en rude. Sideløbende arbejder vi med at korrelere målinger i laboratoriet med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for …

Projektresultater

  • 20. august 2018
Spireprojektet om ydeevne af eksisterende bygningsdele er nu afsluttet og der er udarbejdet to rapporter. I projektet har vi undersøgt forskellige metoder til dokumentation af ydeevne af eksisterende bygningsdele til udvikling af en ny metode. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Her har målsætningen været at bestemme en konstruktions U-værdi u…