Projektleder

Lies Vanhoutteghem

Projektleder Teknologisk Institut

Jeg hedder Lies Vanhoutteghem og er projektleder på Ydeevne af eksisterende bygningsdele i InnoBYG. Jeg er ansat i Glas og Vinduer på Teknologisk Institut, hvor jeg arbejder med rådgivning og forsknings- og udviklingsprojekter.

Kontaktinfo:
liva@teknologisk.dk, 7220 2226

Ledergruppe,Projektleder

Aktiviteter fra Lies Vanhoutteghem

Ydeevne af eksisterende bygningsdele

Over 50% af varmetabet i ældre bygninger sker gennem ydervæggen og for vinduer er tallet ofte over 30%. Bestemmelse af potentiel energibesparelse ved efterisolering og vinduesudskiftning ifm. renovering er derfor meget afhængig af korrekt bestemmelse af ydeevnen for de eksisterende bygningsdele. Til denne bestemmelse anvendes i dag ofte simple databaser med overslagstal for klimaskærmens ydeevne, der ikke er tilpasset et specifikt projekt. Quick…

Udvikling af målemetode

  • 5. oktober 2017
Ud fra tidligere analyse af målemetoder undersøger vi i øjeblikket en metode til bestemmelse af in-situ U-værdi målinger. Metoden er baseret på anvendelse af en accelereret temperaturpåvirkning, ved brug af en varmefolie, for en hurtig bestemmelse af U-værdien. Princippet er illustreret på nedenstående billede på en rude. Sideløbende arbejder vi med at korrelere målinger i laboratoriet med simuleringer for at kunne udvide anvendelsesområde for …