CPH Containers

CPH Containers

CPH Containers er Månedens Medlem i november 2014 

Hvem er CPH Containers?
CPH Containers er en nystiftet byggeudviklingsvirksomhed, der arbejder for at udvikle billige og bæredygtige byggeløsninger. Med upcycling som innovationsprincip er det vores ambition at blive en national såvel som international frontløber inden for billigt, bæredygtigt containerbyggeri.

Hvorfor er CPH Containers medlem af InnoBYG?
Det er vores holdning, at byggebranchen kan og bør spille en ledende rolle i bevægelsen mod et bæredygtigt samfund. Vi ønsker at blive en del af netværkets diskussioner om, hvordan branchen helt konkret kan bidrage til at bygge et samfund, der er mere bæredygtigt ud fra både sociale-, økonomiske- og miljømæssige kriterier.

Hvad er CPH Containers holdning til "genbrug og upcycling i byggesektoren"?
Ressourcekrisen er et eskalerende problem. En voksende global befolkning og et stigende globalt velstandsniveau skaber et voldsomt pres på jordens begrænsede ressourcer. Kina har fx. brugt mere beton på 3,5 år end USA har brugt i hele det 20. århundrede. Et utroligt faktum, der illustrerer behovet for radikale forandringer i vores omgang med jordens ressourcer.

Udvindingen af jomfruelige materialer har sine naturlige begrænsninger, der smitter af på økonomien. Den stigende knaphed på ressourcer leder til prisstigninger og et højere omkostningsniveau, der både er skadelige for byggesektoren såvel som samfundsøkonomien. Kun ved nytænkende genbrug af allerede udvundne materialer kan vi sikre forsyningssikkerhed, prisstabilitet og langsigtet afkast og beskæftigelse i byggesektoren.

En tidssvarende forståelse af genbrug og upcycling bør dog række udover blot at tænke genbrugte materialer ind i nye byggerier. Vi bør også tænke bygningerne som genanvendelige og cirkulerbare ressourcer i et urbant økosystem, der hele tiden er i bevægelse.

Det er en global megatrend, at byer bliver mere og mere dynamiske. Et byggeri, der opføres i dag, risikerer at være utidssvarende inden for en kort årrække. I byggebranchen skal vi omstille os til dette vilkår, hvis vi skal undgå at falde i ressourcefælden.

Vi vil i CPH Containers gøre op med behovet for at rive bygninger ned. Derfor har vi udviklet en byggeløsning baseret på genbrugte shipping containere, der er tilpasset en dynamisk byudvikling.

Vi har udviklet en plug-and-play løsning, der sikrer, at vi ikke behøver at grave fundament og installationer ned som en del af vores byggeforberedelse. I kraft af at vi bruger shipping containere som bærende struktur, kan vi flytte byggeriet nemt, hurtigt og billigt. Vores præfabrikerede enheder kan transporteres til en grund, placeres, monteres og være i funktion i løbet af få dage. På den måde kan familier, virksomheder mv. spare meget tid og mange ressourcer forbundet med flytning.

Vi mener, at der ligger et stort potentiale i at understøtte en fleksibel byudvikling, hvor bygningsmassen kan flyttes og skaleres parallelt med byens behov. Hvor uudnyttede grunde eksempelvis kan tages i brug i kortere årrækker for at løse byens skiftende problemer.

Udfordringen bliver at bygge flytbart og skalerbart uden at ende med livsløst modulbyggeri. Vores egen løsning ligger i genbrug og upcycling af materialer i samarbejde med nogle af landets mest anerkendte og arkitekter og håndværkere.

CPH Containers_final


Kommentarer