Innovation

Søg

Din filtrering efter emne "Innovation" matchede 35 side(r).


Troldtekt A/S

Troldtekt A/S er Månedens Medlem i oktober 2014 Hvem er Troldtekt A/S? Troldtekt A/S er førende udvikler og producent af akustikløsninger til lofter og vægge. Troldtekt akustik giver bedre lydkomfort og et sundere indeklima i alle former for moderne arkitektur. Siden 1935 har naturmaterialerne træ og cement været råstofferne i produktionen, som foregår i Danmark under miljøskånsomme forhold. Fokus på bæredygtighed gennemsyrer og…


Vækst gennem videnspredning til virksomhederne

Byggebranchen er ikke på omgangshøjde med andre brancher, når det gælder innovation og udvikling. Vi må af hensyn til vækst og produktivitet - og global konkurrence - være meget bedre til at fremme innovation og udvikling og vise eksempler på, at vi magter at skabe en effektiv sammenhæng mellem forskning og udviklingen i byggeerhvervets virksomheder. Vi kan ikke længere undskylde os med, at de produkter, som byggebranchen frembringer, er …


InnoBYG - nu også med projekthjælp

Så er vi klar med et nyt tilbud til vores medlemmer, som hedder InnoBYG Projekthjælp. Jeg er rigtig glad for, at jeg skal køre projekthjælpen sammen med mine to team-makkere fra sekretariatet. Og vi er nu parate til at fortælle, hvad man kan forvente sig, når man beder om InnoBYG Projekthjælp. Vi ser helt klart et behov for, at InnoBYG kan tilbyde hjælp til, at man som medlem kan komme videre med sin projektidé. At der en, som kan lægg…


Bæredygtigt byggeri – Det tyske forbillede (part 1)

Vores naboland er et fremragende eksempel på energieffektivt og bæredygtigt byggeri! Med sine mange initiativer, vil jeg faktisk tillade mig at kalde Tyskland for et forbillede - og kunne vi i Danmark ikke lade os inspirere og tage ved lære af vores tyske naboers innovative eksempel?  Jeg synes, at vi i langt højere grad bør opdyrke mulighederne for dansk-tysk samarbejde. Samarbejder, som på sigt, også vil være en katalysator for …


Ny blogger med fokus på klimaudfordringen, globaliseringen og innovation

En af de største udfordringer ved at være iværksætter er at holde fokus og udholdenhed i sine projekter, så de arbejder i den samme retning - synergi hedder det vidst på business-sprog. Jeg er normalt ikke så meget for management bøger, men én kan jeg virkelig anbefale til alle jer, som har denne udfordring.   I bogen Good to Great introducerer Jim Collins "Hedgehog Concept". Idéen er, at iværksættere bør holde sig inden fo…


Konkurrenter accelererer markedsføringen af innovationer

Kære læsere, Undertegnede har brugt meget tid på at forstå de strukturelle forhindringer bag konservatismen i byggebranchen: En fragmenteret fødekæde, en mere eller mindre feudal organisationskultur hos byggeentreprenørerne, en oligopolistisk forsyningsindustri. Da byggeriet er så konservativt, at det først og fremmest kræves en voldsom ihærdighed at bryde igennem med et innovativt produkt, ja så kan man for et øjeblik holde op med a…


Climatefriendly Watersetting Matters

    Kære læsere,  hvad er "globaliseringen" for jer? Er det en trussel …eller er det en mulighed?  Fra mit ståsted, som en del af gips- og cement industrien, ser jeg nu en industri, som er klar til at levere svar på globaliseringens store spørgsmål:  Hvordan skaber vi grønne jobs herhjemme samtidig som vi importerer kvalitets byggematerialer fra Kina til en lavere pris? Hvordan ombygger vi vores samf…


Tid til at trække ”chancekortet” – vækstzoner

Der blev afholdt seminar på DAC for nylig, hvor byggebranchens mest innovative hjerner opfordrede branchen til at tænke ud af boksen på tværs af faggrupper. Kasper Guldager Jørgensen fra GXN viste med sikker hånd gode eksempler og med hjælp fra innovationskonsulent Lars Lundbye guide os igennem den op-og-ned vendte verden. Fordi; Hvis vi ikke vover "at gøre os dårligere" ved at bryde os ud af vores faggruppers selvtilstrækkelighed og…


Bæredygtighed – udfordringer og muligheder

Med de kommende EU krav og nationale krav til bæredygtighed og stigende interesse for certificeringsordninger stilles byggeriets parter over for store udfordringer i de kommende år. Men fokus kan med fordel vendes til at være på muligheder i stedet for udfordringer.  Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet, kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og …


Nye krav eller forretningsmæssige muligheder?

Energieffektivt og bæredygtigt byggeri - nye krav eller forretningsmæssige muligheder? Meget inden for byggeriet handler om energieffektivitet, miljø og bæredygtighed. Det er oplagt, at energiforbruget i bygninger skal mindskes, men det skal ske uden at gå på kompromis med et sundt indeklima, æstetik, komfort, økonomi og arkitektur. Dette stiller høje krav til fx materialers miljøegenskaber, bygningers indeklima og dagslysforhold, to…


DroneInspektion ApS

DroneInspektion ApS er Månedens Medlem i juni Hvem er DroneInspektion ApS DroneInspektion blev skabt i 2014, da dronerne for alvor kom på danskernes læber. DroneInspektion ApS er ejet af Michael Noer-Hvarre, som har en byggeteknisk baggrund med mere en 20 års erfaring inden for byggeriet, og med en god teknisk indsigt omkring de udfordringer, der findes. DroneInspektion ApS har dispensation fra Trafikstyrelsen til at kunne udføre …


Covestro

Covestro er Månedens Medlem i marts.   "Colorful, Courageous and Curious" - Bæredygtighed fra Fyn! Covestro A/S (tidligere Bayer MaterialScience) er den førende producent af avancerede polymerer og high-performance plastråvarer i Nordeuropa. Covestro har lokalt hovedkontor i Otterup på Nordfyn og  produktion i Randers siden 1988. Firmaet er medlem af PUR-sektionen indenfor Plastindustrien Danmark. En af vores mål…


Middelfart Kommune

Middelfart Kommune er Månedens Medlem i oktober 2015. Månedens medlem er fra Middelfart. Det er et samlet byråd i Middelfart Kommune, der står bag "Middelfart, den grønne vækstkommune". Siden kommunalreformen har Middelfart Kommune arbejdet med den grønne dagsorden. Især inden for byggeri har vi oplevet gode muligheder for at stimulere den grønne omstilling. Muligheder som vi søger at understøtte og omfavne i vores strategisk…


Genbyg.dk

Genbyg er Månedens Medlem i juni Hvem er Genbyg? I Genbyg ser vi stort potentiale i genbrugsmaterialer, som vi opkøber med henblik på videresalg. Vi er med når bygninger nedrives og har den erfaringer det kræver, for at behandle byggematerialerne nænsomt, så materialerne kan genbruges. Vi mener det er problematisk, at bygge- og anlægsbranchen producerer mere end 25 % af Danmarks samlede affaldsmængde - eller ca. 3,5 mio…


Danish Wood Technology

Danish Wood Technology er Månedens Medlem i maj 2015   Hvem er Danish Wood Technology A/S? Danish Wood Technology arbejder med teknologiske løsninger på bæredygtig træbehandling. Vi gør meget ud af at samarbejde både nationalt og internationalt, for at udvikle, optimere og dokumentere processer inden for metoder til behandling af træ. I Danmark optimeres og dokumenteres disse metoder i samarbejde med Teknologisk Institut.…


CPH Containers

CPH Containers er Månedens Medlem i november 2014  Hvem er CPH Containers? CPH Containers er en nystiftet byggeudviklingsvirksomhed, der arbejder for at udvikle billige og bæredygtige byggeløsninger. Med upcycling som innovationsprincip er det vores ambition at blive en national såvel som international frontløber inden for billigt, bæredygtigt containerbyggeri. Hvorfor er CPH Containers medlem af InnoBYG? Det er vor…


Best principles fra verdens største innovatør

Selvom innovation ofte associeres med nuet og fremtiden vil jeg i denne gæsteblog dele nogle tanker fra verdens mest kendte innovatør, nemlig Thomas Edison. Vi er omgivet af hans opfindelser og over 1000 patenter. Edison udviklede de første talefilm, forløberen til moderne tatoveringsmaskiner og roterovne til at producere cement. Og det er cement, der bringer os tilbage til USA omkring århundredet til et mindre eventyr, som ikke …


Nyt fra projektet

I projekt "Brand og byggematerialer" afholdt DBI den 7. maj et opstartsmøde for en ny erfa-gruppe for leverandører af papir- og træfiberisolering. Der var seks deltagende virksomheder og yderligere 3 der var interesseret i at deltage i erfa-gruppen fremadrettet. Formålet med erfa-gruppen er, at videndele og samarbejde om udviklingsprojekter.  Deltagerne var glade for initiativet og kunne alle se en værdi i at deltage i erfa-g…


Resultater fra workshops om Bæredygtige Forretningsmodeller i Byggeriet

Præsentation fra dagen Cases fra dagen I slutningen af maj 2014 afholdt vi to workshops om bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet. Agendaen var teorier og casestudier med det formål at præsentere projektets overordnede resultater og diskutere disse med workshopdeltagerne.  Indledningsvist blev deltagere præsenteret for innovationsteorier og udviklingsdagsordener, som blev suppleret med fremtidsscenarier udarbejdet af Tek…


10 cases om bæredygtige forretningsmodeller

På baggrund af udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet har projektpartnerne bag udarbejdet en række cases, som nu er blevet samlet til en brochure. Partnerne er projektchef Anders Thomsen fra Teknologisk Institut, lektor Christian Thuesen og videnskabelig assistent Esmir Maslesa, begge fra DTU Management Engineering. Casene har til formål at afklare, hvori innovationen i byggeriet opstår, hvordan innovationen skabes, og i…


2. fase af projektet nu i fuld gang

Tirsdag d. 10. oktober skød vi anden fases innovationsforløb i gang med en opstartsworkshop på Kunstakademiets Arkitektskole. Her præsenterede de 6 erhvervsparter de projektideer, som de sammen med 29 studerende fra arkitektskolens kandidatprogram SET – Settlement, Ecology & Tectonics vil arbejde med i løbet af de kommende 8 uger. Til sammen tegner der sig en bred pallette af ideer fra udviklingen af facadeløsninger til arbejdet med adaptiv…


TRNSYS

I spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" anvendes simuleringsprogrammet TRNSYS til dokumentation af potentialet ved DynSIOK. I TRNSYS er det bl.a. muligt at sammenkoble forskellige komponenter og på den måde udarbejde mindre eller større tekniske systemer. Det er også muligt at opbygge en rum/bygningsmodel i underprogrammet TRNBuild, som dernæst kan kobles sammen med de tekniske systemer og danne ram…


Succesfuldt innovationsforløb gentages til efteråret

Klimaet er under forandring, og der opstår flere ekstreme vejrsituationer herunder kraftige regnskyl. Særligt byerne er udsatte områder. Byerne har en stor bygningsmasse og består overvejende af forseglede overflader (asfalt, fliser), der hverken har nedsivningskapacitet eller kølingseff­ekt (lav fordampning). Gennem projektets innovationsforløb udvides mulighederne for lokal håndtering af regnvand ved at udvikle løsninger til byggeriet, som ha…


Er vi ved at kradse i overfladen til noget nyt?

I spireprojektet Mikroprojektering er vi i gang med en desk-research (et pænt ord for at undersøge, hvem der ellers har set og skrevet noget klogt om samme emne). Det er SBi der har den spændende opgave. Denne desk-research vil danne grundlag for workshops med udførende og bygherrer. Umiddelbart indikerer de første resultater af desk-researchen, at vi har med jomfrueligt land at gøre. Der findes umiddelbart ikke nogle systematiske…


Projektet er afsluttet og resultaterne klar

Vores spireprojekt om mikroprojektering er nu afsluttet. Selvom fænomenet og begrebet endnu mangler at blive undersøgt nærmere i en mere målrettet og omfattende forskningssammenhæng, kan mikroprojektering indledningsvist defineres som: ”De vejledende og rådgivende aktiviteter, som udførende virksomheder og håndværkere gennemfører med henblik på at understøtte deres kunders beslutningsprocesser vedrørende valg af byggetekniske løsninger”. Denne…


De første spireprojekter er blevet udvalgt…

Ansøgningsfristen for at søge støtte til igangsættelsen af en innovationsproces via et såkaldt 'spireprojekt' er nu afsluttet og 4 projekter er blevet bevilliget af Bedømmelsesudvalget og styregruppen. Bedømmelsesudvalget bestod af BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byg, FRI og Gate 21. I udvælgelsen blev der lagt vægt på, at projekterne styrker virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes sa…


Bæredygtighedens år

2012 er Bæredygtighedens år. I hvert fald i InnoBYG, hvor vi sætter fuldt fokus på bæredygtighed i byggeriet, blandt andet på vores forårskonference den 18. april. Bæredygtighed er et vidt begreb, og lige nu arbejder vi på en definition af bæredygtighed som InnoBYG vil arbejde ud fra. Så snart definitionen er klar, vil den blive offentliggjort her på siden. Der vil desuden være mulighed for at deltage i flere spændende aktiviteter i…


Vi arbejder for at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling

En af de største samfundsmæssige udfordringer vi står overfor, er det faktum, at energiforbrug i bygninger udgør ca. 40 % af det samlede energiforbrug i Danmark.  I InnoBYG har vi fokus på netop udfordringerne i samfundet i relation til energieffektivitet og bæredygtighed i byggeriet. Og det gælder både de bygninger som skal bygges i fremtiden og den eksisterende bygningsmasse.  For at gøre InnoBYGs rolle mere tydelig, har …


Sydkorea – en af verdens fremherskende økonomier har fokus på bæredygtighed

InnoBYG stiller i uge 14 skrapt på Sydkorea, nærmere betegnet Songdo. I samarbejde med Inno-MT (Innovationsnetværket for Miljøteknologi) har vi startet et Innovation express projekt med fokus på den udvikling der sker i Sydkorea. Sydkorea udmærker sig ved flere ting, bl.a. at deres vækstrate forventes at være på over 3 %, hvilket er det højeste niveau i OECD. Samtidig fokuserer de på grøn vækst, der i blandt flere initiativer under …


Oversigt over InnoBYGs projektresultater

InnoBYGs første periode som byggebranchens innovationsnetværk er afsluttet, og et nyt kapitel på 4 år er begyndt. I løbet af sommeren vil vi præsentere jer for de resultater, som netværket har været med til at skabe gennem InnoBYGs udviklingsprojekter. Vi har samlet de projektresultater, der allerede er offentliggjort, og lavet en oversigt, som du finder her. Oversigten opdateres løbende. Du kan fx finde en branchevejledning for energ…


Skal du til Folkemødet? Invitation til VIP-dating!

Er du udvikler, professionel eller har en interesse for byggeri? Så se her! På åbningsdagen for årets Folkemøde på Bornholm er InnoBYG gået sammen med Dansk Byggeri og skaber rammerne for 1:1 møder som du kan deltage i mellem de store folkelige seancer. Møderne afholdes 11. juni fra kl. 16-18. Book et først-til-mølle møde med en eftertragtet VIP inden for byggeriet og med de andre deltagere her: Book et møde Fortæl os…


InnoBYG deltager i Innovationsnetværk Femern Bælt

InnoBYG er et af fire stærke Innovationsnetværk, som deltager i det tværfaglige Innovationsnetværk Femern Bælt (IFB). Siden sommeren 2015 har der været arbejdet i kulissen for at etablere det nye netværk, som blandt andet skal: - Sætte virksomhedernes behov i fokus som brobygger mellem virksomheder, uddannelse og forskning - Skabe flere jobs og lokalisering - Være nationalt knudepunkt for virksomheder med interesse i det kommend…


Droner og robotteknologi i byggeriet

Det er en rigtig spændende tid vi går i møde i byggebranchen, for gennem den seneste tid, er ord som droner og robotter begyndt at fænge an i branchen. Udviklingen er gået stærkt og de nye teknologier er efterhånden blevet mainstream og er kommet i et prisleje, hvor også mindre virksomheder kan være med. De kan bl.a. være med til at lette arbejdsdagen i byggeriet, gøre processerne mere effektive samt skabe nye forretningsområder. Vi ha…


Der er noget i luften...en drone måske?

Vores forårskonference 2016 er vel overstået! Det var en spændende dag med gode oplæg, netværksstemning, aktiv deltagelse fra salen - og ikke mindst droner i luften og robotter in action. Du kan se hvordan dagen forløb i vores storify her På billedet byder InnoBYGs styregruppeformand, Michael H. Nielsen og RoboClusters bestyrelsesformand, Tom Togsverd, velkommen til konferencen. Læs også artikel fra konferencen her (PDF)…


Projektresultater

Siden opstart af InnoBYG i 2010, er der udarbejdet en række resultater i de forskellige projekter som netværket har faciliteret. Med de i gangværende projekter har netværket startet 28 projekter - og tre mere er på vej. Vi har lavet en oversigt over projektresultaterne, så det er nemt at finde de forskellige outputs af projekterne. Der er mange forskellige resultater, alt fra bøger til vejledninger til rapporter og apps/mobilsites, casesamlinger…