InnoBYG - nu også med projekthjælp

InnoBYG - nu også med projekthjælp

Så er vi klar med et nyt tilbud til vores medlemmer, som hedder InnoBYG Projekthjælp. Jeg er rigtig glad for, at jeg skal køre projekthjælpen sammen med mine to team-makkere fra sekretariatet. Og vi er nu parate til at fortælle, hvad man kan forvente sig, når man beder om InnoBYG Projekthjælp.

Vi ser helt klart et behov for, at InnoBYG kan tilbyde hjælp til, at man som medlem kan komme videre med sin projektidé. At der en, som kan lægge øre til ens idé, at få idéen nærmere defineret og få klarlagt forskellige mulige veje at gå, for til sidst at få forelagt konkrete projektfinansieringsmuligheder i form af offentlige eller private fonde og puljer.

Sparring omkring projektideér
Glædeligvis hører vi hele tiden om nye idéer inden for byggebranchen og de kan groft set måske opdeles i to typer (i virkeligheden vil der selvfølgeligt være mange flere forskellige typer af projekter).  InnoBYGs styrke ser vi der, hvor netværket kan bringe folk og viden sammen. Vi tror, at begge typer af projektidéer har brug for denne inspiration.

De to projekttyper vi taler om er:

  • Projekt-partnerskabet, som kun kan nå sit mål ved samarbejde mellem forskellige parter, som hver især bidrager med deres særlige viden og kompetencer, for så at fremkomme med ny viden og erfaringer, der kan være til nytte, når den bredes ud til en større kreds.
  • Den virksomhedsinterne projektidé, hvor det netop er beskyttelsen af og eneret til ny viden, der vil være afgørende for virksomhedens konkurrenceevne.

 

Som sagt mener vi, at ophavsmænd og initiativtagere til begge typer af projekter vil have stor gavn og glæde af at færdes i et miljø som InnoBYG-netværket. Og begge typer af projektidéer har efter min bedste overbevisning rigtig godt af at blive talt grundigt igennem.

Projektidéens styrke og finansieringsmuligheder
Jeg kender det fra mange møder og samtaler med virksomheder eller eksperter, som har været overrasket over, hvor væsentligt det var at få fortalt om sin projektidé, og sammen med en sparringspartner at få sat nye ord på. Jeg kan rigtig godt lide at være dette "mellemled", som lytter, stiller nye spørgsmål, og sorterer i informationerne. For hvem vil ikke gerne mærke ildsjælen brænde bag et spirende projekt. Det smitter og giver energi.

Jeg skuer så samtidigt ud over projektstøtte-landskabet, og stiller også her fra videre spørgsmål til projektidéen. Sammen stiller vi skarpt på, hvor projektidéen har sine styrker og vi tegner de forskellige udviklingsmuligheder, når idéen skal blive til et projekt.

Endeligt er det en forudsætning for mange projekters tilblivelse, at der fremskaffes finansiering via projektmidler. InnoBYG Projekthjælp kan også hjælpe til med den proces og selve arbejdet med at udforme og fremsende en ansøgning om projektmidler. For kommer pengene, så sker der forhåbentligt lige pludseligt rigtigt meget udviklingsaktivitet inden for det energieffektive og bæredygtige byggeri.

Jeg håber at høre fra dig og din virksomhed med netop jeres gode idé.

Kontakt Almut - innobyg@teknologisk.dk

Læs mere om InnoBYG Projekthjælp her

Se InnoBYG Projekthjælpteam her

 


Kommentarer