Nueva

Nueva

Nueva er Månedens Medlem i april 2015

Nuvea logo

Hvem er Nueva?
Nueva er en analyse- og rådgivningsvirksomhed, som arbejder med helhedsorienterede forandringer og innovative løsninger ved at sætte mennesker i fokus.

Vi er specialiseret i etnografiske og kollaborative metoder til at skabe kvalitative indsigter og gennemføre udviklingsforløb, som genererer ny viden og idéer, formulerer fælles retning, kvalificerer løsninger og hjælper vores kunder og samarbejdspartnere i mål. Vi indgår ofte i tværfagligt samarbejde, hvor en tæt dialog er både nødvendig og givtig.

På tværs af konkrete problemstillinger udfolder vores opgaver sig ofte i et krydsfelt af etnografi, analyse, konceptualisering, kommunikation og strategi - og så trækker vi på mange års praktisk erfaring med, hvad der virker. 

Et af vores hovedområder er krydsfeltet mellem mennesker og de fysiske omgivelser. Hvordan vi former dem, og de sætter rammer for vores liv, samfund og fremtid på alle niveauer. For bygninger, byer, boliger og byrum er mere end nødvendige funktioner. Derfor kræver planlægning og udvikling af det byggede miljø mange fagligheder, innovation og folkelig deltagelse.

Her arbejder vi i alle skala og i mange partnerskaber.
Aktuelt bl.a. med udvikling af en ny bymidteplan for Næstved, som rummer forandringer af både fysiske, mentale, sociale og organisatoriske strukturer og sammenhænge.
I den anden ende af skalaen arbejder vi med processer for renovering af almene boliger, og hvordan det gode samarbejde mellem beboere, organisation og rådgivere kan understøttes til gavn for alle parter - og i sidste ende resultere i bedre boliger og almene bomiljøer til gavn for samfundet. Se proces- og støtteværktøjet www.byggeven.org - som til sommer suppleres med en trykt publikation.

Hvorfor er Nueva medlem af InnoBYG?
Vi har en "skæv" indgang men langvarig relation til og samarbejde med byggebranchen fra mange typer af opgaver og aktører. InnoBYG er en indgang til at følge en branche, som både af nødvendighed og af ambitioner er i hastig udvikling, og som er spændende at følge.

Vi arbejder med og sætter fokus på de sociale og menneskelige dimensioner af bæredygtighed i byer, lokalsamfund og boliger - fra både et strategisk og forandringsorienteret perspektiv til betydningen af den enkeltes adfærd, som bl.a. er afgørende at tænke med for at opnå ønsket energireduktion.

Vi er altid åbne for nye partnerskaber, skarpe ideer og visionære projekter, og tager også gerne selv initiativ til at bringe mennesker og ideer sammen.


Kommentarer