Henrik Laue Poulin

Henrik Laue Poulin

Spireprojektleder

Henrik Laue Poulin er tidligere projektleder for spireprojektet Ydeevne af eksisterende bygningsdele.Projektleder

Aktiviteter fra Henrik Laue Poulin

Målemetoder og feltmålinger

Der er på nuværende tidspunkt udført en analyse af eksisterende målemetoder til bestemmelse af U,- g- og LT-værdier (isoleringsevne, solenergitransmittans og lystransmittans) for ydervægge og vinduer. Resultaterne fra analysen er samlet i et notat, som kan downloades her på siden. Med udgangspunkt i analysen vil der udvælges en eller flere målemetoder, som der vil blive arbejdet videre med i projektet. Målemetoderne vil bl.a. blive testet i labor…