Blogindlæg

Målemetoder og feltmålinger

Målemetoder og feltmålinger

Der er på nuværende tidspunkt udført en analyse af eksisterende målemetoder til bestemmelse af U,- g- og LT-værdier (isoleringsevne, solenergitransmittans og lystransmittans) for ydervægge og vinduer. Resultaterne fra analysen er samlet i et notat, som kan downloades her på siden. Med udgangspunkt i analysen vil der udvælges en eller flere målemetoder, som der vil blive arbejdet videre med i projektet. Målemetoderne vil bl.a. blive testet i laboratoriefaciliteterne på Teknologisk Institut for at finde frem til om der er fremgangsmåder og/eller beregningsmetodikker som kan anvendes eller videreudvikles i det videre arbejde i projektet. Resultaterne fra analysen vil blive offentliggjort i en workshop, som vil blive afholdt i april.

Samtidig med analysen er projektgruppen i gang med at finde relevante bygninger nær Aarhus, som der kan udføres feltmålinger på. Feltmålingerne omfatter måling af U-værdi for vinduer og ydervægge samt måling af LT- og g-værdi for ruder. Inden feltmålingerne påbegyndes vil ydervæggene blive termograferet, for at sikre at målingerne udføres på repræsentative områder.