De første spireprojekter er blevet udvalgt…

De første spireprojekter er blevet udvalgt…

Spireprojekter

Ansøgningsfristen for at søge støtte til igangsættelsen af en innovationsproces via et såkaldt 'spireprojekt' er nu afsluttet og 4 projekter er blevet bevilliget af Bedømmelsesudvalget og styregruppen.

Bedømmelsesudvalget bestod af BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, DI Byg, FRI og Gate 21. I udvælgelsen blev der lagt vægt på, at projekterne styrker virksomhedernes innovation og vækstpotentiale samt at styrke virksomhedernes samspil og videnudveksling med forsknings- og videninstitutioner. InnoBYG har i alt bevilliget 880.000 kr. til de 4 følgende projekter.

Fortættet byggeri med lette materialer
Danmarks store byer har stigende udfordringer med tilflytning. Den øgede urbanisering kan i midlertidig få en positiv effekt på hele samfundet, hvis behovet for flere boliger imødekommes ved bæredygtigt byggeri, der fokuserer på miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter. Spireprojektet fokuserer på, hvordan etageforøgelse ved hjælp af præfabrikerede, træbaserede byggesystemer i stor skala kan realiseres og udnyttes som konkurrencedygtig løsning til fortættet byggeri.

InnoBYG har tildelt projektet 500.000 kr. DBI er med som videninstitution sammen med Kunstakademiets Arkitektskole og derudover deltager InnoBYG medlemsvirksomhederne Scandi-Byg, MT Højgaard, Taasinge Træelementer, ONV arkitekter, C.F. Møllers Tegnestue, Vandkunsten, KAB, Træ-Information, Dansk Træforening, Dansk Skovforening og Energistyrelsen.  
 
Naturlig Ventilation med Varmegenindvinding og Køling (NVVK) i forskellige bygningstyper
I Energistyrelsens energiforskningsprogram blev et nyt ventilationskonceptet (NVVK) udviklet. Ventilationskonceptet gør det muligt at genanvende varmen i afkastluften fra naturlig ventilation til anvendelse til rumvarme, forvarmning af indtagsluften og varmt brugsvand. Modelleringen af NVVK konceptets ydelse udført i Energistyrelsens energiforskningsprogram var og er ikke tilstrækkelig til at afdække konceptets fulde potentiale. Projektet fokuserer derfor på en dokumentation af NVVK konceptets potentiale.

InnoBYG har tildelt projektet 130.000 kr. Teknologisk Institut og DTU er med som videninstitioner og InnoBYG medlemsvirksomhederne i projketet er Elincon samt IKM A/S. 

Mikroprojektering - et spireprojekt om muligheder og udfordringer
Bæredygtige parametre i byggeriet kan udgøre en kompleksitet, som hverken mindre bygherre eller de udførende har været vant til at skulle tage stilling til. I mange renoveringsprojekter har rådgivere udarbejdet et projekteringsmateriale til brug for de udførende, men der er også mange situationer, hvor en række beslutninger og valg reelt er overladt til de udførende. Derfor er formålet med spireprojektet at etablere en dybere forståelse af, hvordan de udførende håndterer beslutninger og valg i de situationer, hvor der ikke foreligger et egentligt projekteringsgrundlag.

InnoBYG støtter projektet med 150.000 kr. SBi og Teknologisk Institut er med som videninstitutioner herudover deltager Dansk Byggeri i projektet samt InnoBYG medlemsvirksomhederne Strø Mølle Akustik A/S, Jørn Johansen A/S og Lund & Staun A/S i projektet. Projektet afventer pt. yderligere finansiering via ansøgning til GI, og sættes derfor ikke i gang før der er afklaring på den ansøgning.

DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling
Venetian Solar har udviklet en teknologi, som giver mulighed for, at en solafskærmning kan fungere som en luftsolfanger/solvæg og med enkle midler skabe et godt indeklima på en energieffektiv måde. For at få den størst mulige effekt af en solafskærmning med Venetian Solar's teknologi, er det formålet at kunne hæve den temperatur der kan komme ud af solafskærmningen fra de nuværende dokumenterede ca. 40°C til over 60°C. Når temperaturen kan komme over 60 grader, kan den varme luft omdannes til køling, og dermed vil der kunne skabes energi og CO2 besparelse alle årets 12 måneder.

Projektet støttes med 100.000 kr. fra InnoBYG, og Teknologisk Institut er med som videninstitution. Derudover deltager InnoBYG medlemsvirksomhederne Solatek og Venetian Solar i projektet.

Vil du vide mere om spireprojeker? Læs mere her


Kommentarer