Lone H. Mortensen

Lone H. Mortensen

Projektleder SBi

Jeg hedder Lone, og jeg er projektleder på InnoBYGs projekt om Bæredygtig energirenovering.

Jeg arbejder som seniorforsker på SBi inden for energirigtigt byggeri, og er uddannet bygningsingeniør, ph.d. inden for fugt- og varmetransport bygninger og samspillet mellem bygningen og indeklimaet.

Jeg har desuden arbejdet som rådgivende ingeniør inden for områderne indeklima, energi og bæredygtighed.

Kontakt mig på tlf.: 2910 0317 eller på mail: lhm@sbi.aau.dk

Forfatter,Projektleder

Aktiviteter fra Lone H. Mortensen

Kick-Off den 19. december

Den 19. december kan du være med til at definere InnoBYGs nye projekt om bæredygtig energirenovering. Idéen med projektet er at adressere de udfordringer der er i forbindelse med at foretage energirenovering af eksisterende byggeri. Arbejdstitlen bæredygtig energirenovering er valgt for netop at påpege at energirenovering alene ikke giver en bæredygtig løsning. Tilgangen til projektet skal derfor baseres på bæredygtighedsprincipp…

Opstart af Bæredygtig Energirenovering

I Januar 2013 har vi arbejdet med at få udarbejdet en samlet liste med projektideer indenfor bæredygtig energirenovering på baggrund af input fra workshoppen d. 19. december. Tak til alle jer InnoBYG medlemmer, som var med på workshoppen, hvor der var stor opbakning og en livlig diskussion. Resultatet af workshoppen er en liste med 13 projektideer, som er indarbejdet i en projektbeskrivelse til styrelsen for forskning og innovation, …

Første udkast bearbejdes

En branchevejledning for beregning af energiforbrug er et ønske fra byggebranchen, da energibesparelser og lavt energiforbrug i bygninger har været højt på den politiske agenda. Samtidig har troværdigheden af energiberegninger været et "problembarn" for hele branchen. Drivkraften bag FRIs medlemsvirksomheder pressede på for at igangsætte projektet, og det skete med opstartsmøde i oktober 2013, som var åbent for InnoBYGs medlemmer…

Branchevejledning for energiberegninger

Resultatet af udviklingsprojektet Branchevejledning for energiberegninger ligger nu klart, og du kan hente vejledningen længere nede på siden. Formålet med vejledningen er for det første at komme med et oplæg til kommunikation mellem bygherrer og rådgivere om energirenovering, så der gennem øget gennemsigtighed kan genskabes tillid til energiberegninger. For det andet er målet at levere en guide til udfø…

Energihandlingsplan - erfaringer og inspirationsliste

Energirenoveringsprojekter er ofte ret komplekse, og det kan derfor være en god ide at udarbejde en energihandlingsplan. Det afføder et behov for en helhedsvurdering for at se, hvilke energitiltag, der er rentable, hvilken rækkefølge de skal udføres i, og hvordan de samtidig bidrager til ønskede positive sideeffekter. En god energihandlingsplan er helhedsorienteret, kan skabe overblik, tilføre systematik og overordnede mål til et givent projekt.…

Kort status på projektet

I delprojektet Eksempel- og erfaringsopsamling  har vi i foråret 2016 udarbejdet en eksempelcase og en skabelon for brug af branchevejledningen for energiberegninger. Det har dog vist sig at det er svært at skaffe eksempler på brug af metoden, så hvis du har et projekt, hvor der er gjort brug af branchevejledningen, vil vi meget gerne høre om erfaringerne. Måske kan det endda være relevant at bruge jeres case som eksempel på brug. S…

Branchevejledning for indeklimaberegning på vej - giv dit input

I foråret ’17 blev der afholdt en fælles workshop for branchevejledningerne om indeklima og energi, hvor 20 personer fra branchen deltog. Herefter blev det første udkast til Branchevejledning for indeklimaberegninger udarbejdet i løbet af foråret. Det blev præsenteret og diskuteret ved et møde 21. juni hvortil der var inviteret bredt via InnoBYGs hjemmeside. Der var mange gode diskussioner, generel opbakning til arbejdet og desuden masser af i…

Branchevejledning for indeklimaberegninger lanceres på Building Green

  • 26. oktober 2017
Vi nærmer os afslutningen på delprojektet om udvikling af en Branchevejledning for indeklimaberegninger. Udkastet til den nye branchevejledning har været i hørring frem til midten af oktober, og i projektgruppen arbejdes der nu på højtryk for at behandle de indkomne kommentarer og få en færdig version af branchevejledningen klar. Seneste nyt24. oktober 2017 blev der afholdt en Indeklimakonference på Teknologisk Institut i Taastrup. Her holdt St…