Blogpost

Branchevejledning for indeklimaberegning på vej - giv dit input

I foråret ’17 blev der afholdt en fælles workshop for branchevejledningerne om indeklima og energi, hvor 20 personer fra branchen deltog.

Herefter blev det første udkast til Branchevejledning for indeklimaberegninger udarbejdet i løbet af foråret. Det blev præsenteret og diskuteret ved et møde 21. juni hvortil der var inviteret bredt via InnoBYGs hjemmeside.

Der var mange gode diskussioner, generel opbakning til arbejdet og desuden masser af input til det videre arbejde. Alle deltagere blev opfordret til at kommentere på udkastet, og der kom mange tilbagemeldinger, som projektgruppen har forsøgt at bringe med videre i arbejdet.

For Branchevejledning for energiberegninger er der udarbejdet eksempelcases for forskellige bygningstyper, som skal gøre det lettere at bruge vejledningen i praksis. Næste skridt bliver at videreudvikle metodebeskrivelsen baseret på interviews med rådgivere og erfaringer fra arbejdet med caseeksempler.

Seneste nyt - og mulighed for at bidrage
Hørringsudgaven for den endelige Branchevejledning for indeklimaberegninger er netop blevet sendt ud. Hvis du er interesseret i at bidrage kan du sende en mail til Nadja Lynge Lyng fra Teknologisk institut på nal@teknologisk.dk, som står for udsendelse af hørringsudgaven. Sidste frist for at kommentere på høringsudgaven er onsdag d. 11 oktober 2017.

Den endelige udgave at branchevejledningen bliver tilgængelig via InnoBYGs hjemmeside i forbindelse med Building Green 2017 og kan også erhverves i trykt eksemplar på InnoBYGs stand (nr. 125) på Building Green.