Letforståelig folder om brandteknisk klassifikation

Letforståelig folder om brandteknisk klassifikation

Som afslutning på udviklingsprojektet "Brand og byggematerialer" har vi udarbejdet publikationen "Brandteknisk klassifikation - materialer, beklædninger og brandbeskyttelsessystemer".

Baggrunden for publikationen er, at DBI i de senere år har oplevet et stigende behov hos alle led i byggebranchen for at få afklaret, hvad der ligger bag de brandmæssige klassifikationsbetegnelser. Vi forsøger at imødekomme behovet med denne publikation, der indeholder de emner, hvor vi oplever den største usikkerhed.

Det er således tiltænkt, at publikationen skal tjene som et oplysningsdokument, der hurtigt og effektivt hjælper til et generelt overblik over brandteknisk klassifikation.

Publikationen anskueliggør klassifikationer af de mest relevante og anvendte byggetekniske områder, herunder overflader, tagdækninger, gulvbelægninger, beklædninger, brandbeskyttelsessystemer mv. Hvert område redegør for både klassifikation efter det hidtidige danske system, samt det europæiske system. Ydermere indeholder publikationen også information om de testmetoder, der danner grundlag for klassifikationerne, samt en kortfattet gennemgang af de gældende mærknings- og godkendelsesordninger.

Publikationen findes elektronisk her


Kommentarer