Brandtest af innovativ isolering afslutter InnoBYG-projekt

Brandtest af innovativ isolering afslutter InnoBYG-projekt

Producenter og leverandører af celleplastisolering delte viden om materialernes ydeevner efter brandtest hos DBI.

I alt fire dage med brandtest af isoleringsprodukter kombineret med forskellige dæklag blev de sidste aktiviteter i projektet 'Brand og byggematerialer', der er blevet gennemført med DBI som led i byggebranchens innovationsnetværk InnoBYG.

- Der har været så stor interesse, at vi af hensyn til plads i brandlaboratoriet desværre måtte sige nej til nogle deltagere, fortæller brandteknisk rådgiver Anders Dragsted fra DBI.

Fire typer isolering blev brandtestet i forskellige opsætninger: EPS (polystyren), papiruld og træfiber, PUR (polyuretan) og fenolbaseret celleplast. Derefter blev resultaterne flittigt diskuteret af deltagerne, som både var producenter og leverandører af isoleringsmaterialer samt
leverandører af pudssystemer, der kan beskytte isoleringen mod brand.

Deltagere 
Tv. Anders Dragsted med et stykke fenolisolering, som forkuller langsomt ved brandpåvirkning. Th. Roy Weghorst og Scott McMonagle fra Kingspan lægger vægt på InnoBYG-projektets fokus på forskellige isoleringsmaterialers ydeevne.

Højtydende isolering
De undersøgte isoleringsmaterialer er brandbare, om end i meget forskelligt omfang. Det gør dem vanskeligere at anvende i byggeriet end traditionel ubrandbar isolering som mineraluld. Til gengæld kan de undersøgte isoleringsmaterialer have fordele som væsentligt større isoleringsevne eller bedre bæredygtighed.

- Formålet med testene var ikke formel brandklassifikation. Målet var at formidle og dele viden om de forskellige materialers brandtekniske egenskaber, siger Anders Dragsted.

En af deltagerne var Panelbyg fra Tarm, der bl.a. leverer PIR- og PUR-isolering samt isolerende sandwichpaneler til byggeriet, og som også leverede PUR-isolering til den næstsidste prøvningsdag i april 2014.  Tommy Bundgaard fra virksomheden var glad for at være med til testene - også selvom det var sammen med nogle af virksomhedens konkurrenter.

- Vi har en fælles udfordring med at få de nye typer højeffektiv isolering anvendt i praksis i byggeriet. I den sammenhæng er vi mere kolleger end konkurrenter. Vi står over for de samme udfordringer med at overbevise beslutningstagere, købere og myndigheder om fordelene ved vores materialer. Som en mindre virksomhed har vi stor fordel af den videndeling, der sker i projekter som dette, siger Tommy Bundgaard og tilføjer:

- Det var spændende at se forskellen på PUR og EPS, som blev testet tidligere. Det er to meget forskellige materialer, selvom der er en tendens til at betragte alle af de nyere typer isolering som nærmest ens.

Store forskelle på materialer
Den verdensomspændende virksomhed Kingspan leverede fenolbaseret isolering til den sidste prøvningsdag. Business Development Manager for Norden Scott McMonagle deltog sammen med Roy Weghorst, der er Head of Regolatory Affairs på brandområdet.

- De nye, højtydende isoleringsmaterialer kan halvere den mængde isolering, der skal bruges i vægge til lavenergibyggeri. De er pr. definition klassificeret som brandbare, men det er vigtigt for os at kunne demonstrere, at 'brandbar' ikke betyder, at de brænder lystigt og bidrager væsentligt til brand. For det er absolut ikke tilfældet. Derfor er vi glade for, at InnoBYG-projektet sætter fokus på de forskellige materialers ydeevne, siger Roy Weghorst.

F.eks. brænder Kingspans fenolisolering Kooltherm ikke i traditionel forstand. Materialet forkuller nærmere ligesom træ. Det forkullede lag virker derefter som et varmeskjold, der beskytter det bagvedliggende materiale i forholdsvis lang tid.

- Vi har et stort behov for at kunne vise de store forskelle, der er på de nye isoleringsmaterialer, siger Scott McMonagle, der ligesom Roy Weghorst glæder sig meget til projektets afsluttende rapport, der kommer senere i år.

 


Kommentarer