Projektblog

TRNSYS

I spireprojektet "DynSIOK - Dynamisk Solafskærmning med Indbygget Opvarmning og Køling" anvendes simuleringsprogrammet TRNSYS til dokumentation af potentialet ved DynSIOK. I TRNSYS er det bl.a. muligt at sammenkoble forskellige komponenter og på den måde udarbejde mindre eller større tekniske systemer. Det er også muligt at opbygge en rum/bygningsmodel i underprogrammet TRNBuild, som dernæst kan kobles sammen med de tekniske systemer og danne ramme for en større rum/bygningssimulering.

Simpel model
Som kontrol blev der først udarbejdet en simpel model for DynSIOK i TRNSYS, hvor de simulerede temperaturer blev sammenholdt med målte temperaturer (fra målinger udført af DTU) ved forskellige luftskifter og solintensiteter. Her viste det sig, at de beregnede temperaturer afveg med hhv. 24%, 4%, 15% og 0% fra målingerne. Dette blev antaget som acceptable afvigelser og projektet blev derfor taget til det næste step-at koble en rummodel på systemet.

 TRNSYS - figur 1

Figur 1. Til venstre: Simpel model opbygget i TRNSYS inkl. resultater fra rapport. Til højre: Simuleringsresultater fra TRNSYS

Endelig model
Med udgangspunkt i den simple model, blev der skridt for skridt lagt flere lag på. Der blev fx tilføjet en rummodel, angivet brugstider og udarbejdet en styring af indblæsningstemperaturen ift. rumtemperaturen i rummet. Efter et stykke tid stødte vi imidlertid på én udfordring som TRNSYS ikke kunne løse, nemlig solafskærmning. Det var i TRNSYS udelukkende muligt, at opbygge en simpel solafskærmning vha. en solfanger-komponent. Der mangler derfor at blive udarbejdet en timebaseret solafskærmningsfaktor i BSim, som dernæst skal anvendes som input til TRNSYS.

 TRNSYS - figur 2

Figur 2. Nuværende TRNSYS-model

Kontrol
Som en sidste kontrol blev der, ud fra den nuværende model, udført beregninger, som viste en samlet årlig energiproduktion fra DynSIOK, som svarede overens med målinger fra forskellige cases med solvægge. Det sidste der mangler er derfor kun solafskærmning og dokumentation af resultaterne.

Dokumentation af resultater
Der har igennem projektforløbet været mange dialoger med Venetian Solar om, hvorledes potentialet af DynSIOK illustreres bedst. Dette er desværre ingen let øvelse, idet der er mange parametre som påvirker hinanden. En lille ændring i forudsætningerne kan fx få enorme konsekvenser for det endelige resultat. En sidste opgave inden projektets afslutning, bliver derfor at dokumentere potentialet på en fornuftig og forståelig måde.

Læs projektbeskrivelsen


Kommentarer