Projektblog

Slutrapport og nyt katalog

Spireprojektet "Fortættet byggeri med lette materialer" nærmer sig sin afslutning. Projektet har primært fokuseret på anvendelse af træ som bærende bygningsdele og har konkret udmøntet sig i et katalog med eksempler på fortætning af eksisterende bygningsmasse samt temadagen "Gentænk træ som bærende bygningsdele i høje bygninger".

Væsentlige diskussioner er nu samlet i projektets slutrapport, der desuden indeholder et forslag til en nuancering af anvisningerne i "Eksempelsamling om brandsikring af byggeri". Forslaget udvider anvendelsesområdet for bærende trækonstruktioner til 6 etager (15 m) fra de nuværende 4 etager (9,6 m).

Katalog om optopping workshop

Slutrapport

Læs artikel om projektet (PDF)


Kommentarer