Stefania Butera

Stefania Butera

Projektleder Teknologisk Institut

Jeg hedder Stefania Butera. Jeg har stor erfaring inden for affaldshåndtering, især bygge- og anlægsaffald, skadelige stoffer i miljøet samt LCA modellering fra både min PhD og mit nuværende job som konsulent omkring bygge- og anlægsaffald hos Teknologisk Institut. 

Jeg har arbejdet i de seneste 6 år med skadelige stoffer og ressourcer i bygge- og anlægsaffald, men har også beskæftiget mig med andre affaldsfraktioner og problemstillinger ved deres genbrug og genanvendelse.

Jeg har stor praktisk erfaring med prøvetagning, karakterisering og analyser af bygge- og anlægsaffald, bl.a. udvaskning af uorganiske stoffer og deres miljøpåvirkninger til grundvand og jord. Jeg har været involveret i udviklingsprojekter vedrørende cirkulær økonomi i byggeriet samt barrierer til øget genbrug og genanvendelse af bygge- og anlægsaffald (bl.a. CE-mærkning) og bæredygtigt byggeri. Jeg har i øvrigt beskæftiget mig med LCA af bygge- og anlægsaffald affaldssystemer samt genbrug og genanvendelse.   

Kontakt:
Mail: Stbu@teknologisk.dk
tlf.: 7220 1951

Forfatter,Projektleder

Aktiviteter fra Stefania Butera

Materialepas skal nedbryde grænserne for genbrug af byggematerialer

Målet med projektet er at øge sporbarheden af bygge- og anlægsaffald og sikkerhed ifm. dets genbrug og genanvendelse ved at udvikle et koncept for et "materialepas". Materialepasset skal benyttes til registrering af data om oprindelse af materialerne, evt. forekomst af skadelige stoffer (enten forventet eller påvist via analyser), tekniske specifikationer m.fl. Dermed kan materialerne få en højere værdi end uden denne form for dokumentation. Der…

Materialepas viser vejen for genbrugsbyggematerialer

Projektet er afsluttet og der er udarbejdet en slutrapport. Projektet har bl.a. vist, at salg af genbrugsbyggevarer til både private og professionelle aktører er udfordret af en række forhold, herunder: Muligt indhold af miljøskadelige stoffer Byggetekniske egenskaber, herunder mulighed for brug ifølge bygningsreglement, er ikke altid tidssvarende Ikke så veldokumenteret som et nyt tilsvarende produkt Findes sjældent i større homogene parti…