Arbejdsfase

  • 3. januar 2018

Arbejdsfase

Den 5. december afholdtes workshop i samarbejde med spireprojektet Bæredygtighedsparadokset. Fremmødet til workshoppen var godt og en række forskellige faggrene, virksomheder og organisationer var repræsenteret. Faglige oplæg om bæredygtighed i de tidlige designfaser samt den reguleringsmæssige kontekst for emnet dannede baggrund for to workshop-dele.

I den første workshop-del tog rundbordsdiskussionerne afsæt i deltagernes opfattelse af hvordan bæredygtighed integreres i det tidlige design og hvordan det holistiske perspektiv sikres. Der blev rejst en del pointer, fx peger praktiske erfaringer i retning af at de rådgivende virksomheder mangler efterspørgslen fra bygherre og at det ofte kun er et mindre udsnit af de bæredygtige hensyn det er muligt at inkludere indenfor de økonomiske rammer i byggeprojekterne. Der blev fremført at man i høj grad burde være orienteret mod at identificere de processer i byggeriet hvor potentialet for bæredygtige forbedringer er størst, og endelig blev det holistiske perspektiv udfordret ud fra ræsonnementet at det økologiske råderum er vores egentlige livsgrundlag og dermed burde være i fokus.

I anden workshop-del nedfældede og diskuterede deltagerne deres kendskab til bæredygtighedsfremmende værktøjer og metoder på plancher repræsenterende de tidlige faser af bygningsdesign. Der var fokus på oplevelsen af værktøjerne: hvad fungerer godt og hvad fungerer ikke så godt.

Næste workshop omhandlende LCA i de tidlige designfaser afholdes 23. januar 2018 kl. 10-13. Se mere her.

Foto: Workshop den 5. december sammen med spireprojektet Bæredygtighedsparadokset.