Spireprojekter 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - Brand som designparameter – i udvikling af fremtidens facadesystemer"


Fuldskala brandtest i hus

Foråret bød på udfordringer, ikke mindst i form af lukning af både DBI og KADK’s fysiske faciliteter. Dette til trods, formåede studerende fra kandidatprogrammet SET/BØT, at ’tegne’ et inspirerende billede af den arkitektur, der opstår når brand er et designparameter i skitseringsarbejdet. Ud fra de fem studieforslag valgte vi et, som indenfor rammerne kunne omsættes til en facadetest. Designet blev valgt, blandt andet fordi det havde et intere…


Er der en konflikt mellem bæredygtighed og brandsikkerhed?

I forbindelse med Temadag om lette ventilerede facadesystemer den 6e november var omkring 30 personer fra branchen samlet hos DBI. Vi brugte lejligheden til at få kickstartet projektet “Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer” med en workshop. Formålet var at få ord på nogle af de kritiske punkter arkitekten skal være opmærksom på i designprocessen. Dette input skal bruges i en kommende workshop med studerende fra kan…