Spireprojekter 2019

Indlæg i blog "Spireprojekt 2019 - Brand som designparameter – i udvikling af fremtidens facadesystemer"


Er der en konflikt mellem bæredygtighed og brandsikkerhed?

I forbindelse med Temadag om lette ventilerede facadesystemer den 6e november var omkring 30 personer fra branchen samlet hos DBI. Vi brugte lejligheden til at få kickstartet projektet “Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer” med en workshop. Formålet var at få ord på nogle af de kritiske punkter arkitekten skal være opmærksom på i designprocessen. Dette input skal bruges i en kommende workshop med studerende fra kan…