Bæredygtighed – udfordringer og muligheder

Bæredygtighed – udfordringer og muligheder

Med de kommende EU krav og nationale krav til bæredygtighed og stigende interesse for certificeringsordninger stilles byggeriets parter over for store udfordringer i de kommende år.

Men fokus kan med fordel vendes til at være på muligheder i stedet for udfordringer.  Ved at være på forkant med forståelse, tolkning og ikke mindst implementering af bæredygtighed i byggeriet, kan bæredygtighedsbegrebet gøres konkret, operationelt og værdiskabende og medvirke til at øge den enkelte virksomheds konkurrenceevne.

Teknologisk Institut har med inspiration fra InnoBYG foreslået en ny resultatkontrakt aktivitet med overskriften Bæredygtigt byggeri.

Aktiviteten  har til hensigt at udvikle ny viden og teknologi, der kan understøtte byggeriets parter i at overholde, dokumentere og implementere fremtidige bæredygtighedskrav i såvel nybyggeri som ved renovering af eksisterende bygninger. Alt sammen med fokus på at forbedre konkurrenceevnen og skabe vækst. 

Vær med til at præge, hvad den forhåbentligt kommende bevilling skal anvendes til. Deltag i debatten på www.bedreinnovation.dk.  Der er allerede mere end 20 kommentarer og input til forslaget.


Kommentarer