Gæsteblogger

Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 3

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK  

Dette er del 3 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her

I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter denne artikel fokus på certificering og lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med genbrug i byggeriet. 


Del 3:

Cirkulær økonomi skal belønnes
Certificeringsordningen DGNB administreres i Danmark af Green Building Council Denmark (forkortet DK-GBC). DK-GBC er en non-profit forening, som blev grundlagt af en lang række offentlige og private aktører i byggeriet med det formål at fremme bæredygtigt byggeri. I starten var Bygningsstyrelsen med som observatør. Foreningen anvender DGNB standarden til at udvikle og certificere bæredygtigt byggeri i praksis. DGNB’s parametre kunne tilpasses danske forhold og i 2012 blev en dansk version introduceret. Groft sagt laves en DGNB certificering udfra dokumentation som håndteres af en DGNB-auditor på vegne af en bygherre. Dokumentationen gennemgås af DK-GBC som vurderer i hvilken grad projektet lever op til certificeringskriterierne.

En væsentlig del af certificeringen handler om mulighed for fremtidig genanvendelse af byggematerialer i nybyggeri. Lau Raffnsøe teknisk direktør i Green Building Council (DK-GBC) forklarer at de gerne vil sikre at bygningen er konstrueret på en måde som gør det muliggør ombygning og sortering af materialer ved nedrivning. ”Vi går ikke ind og siger at der er en designstrategi der er bedre end den anden, men har man lavet et koncept for hvordan bygningen kan demonteres, så er der en sandsynlighed for at den viden overlever indtil byggeriet skal renoveres eller rives ned. Og det gør jo processen meget nemmere.”

I forhold til genbrug af byggematerialer siger Lau Raffnsøe at der sædvanligvis, men ikke altid, vil være besparelsespotentialer på miljøbelastningen af genbrugsmaterialer, når man regner det i CO2. ”Derfor laver vi miljøbelastningsvurderinger ud fra en livscyklusvurdering. Så de materialer der har en mindre miljøbelastning, de har en fordel. Vi går ikke ind og siger, at fordi noget er genbrug, så er det godt. Vi siger at, hvis miljøbelastningen er lav, så er det godt. Vi forsøger virkelig ikke at angive løsninger, men at angive måder at vurdere effekt.”