Anvendelse og håndtering af ressourcer

Årlig arkiv for 2017


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 1

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK                                                                                                                                   Som en af de væsentligste ressourceforvaltningssektorer i Danmark og i verden har byggebranchen et meg­­et stort ansvar for bæredygtig brug af både råstoffer og materialer fra den eksisterende bygningsmasse. Materialer fra nedrivninger bliver allerede i stort omfang genanven…


Kobber i byggeriet

Bæredygtighed er et komplekst begreb, som kan ses fra adskillige vinkler. Det samme gælder for bæredygtigt byggeri, som består af mange, ikke nødvendigvis kompatible aspekter: indeklima, ressourcebevaring, byggematerialer, byggeprocessen, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, kemikalier, holdbarhed, energiforbrug ved drift, vedligeholdelse, mulighed for adskillelse af byggematerialer, skadelige stoffer mm. Et eksempel på denne kompleksitet er…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 2

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 2 i en blogserie - læs del 1 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter denne artikel fokus på certif…


Opsamling fra workshop: Samspillet mellem affalds- og byggelovgivningen

  • 19. april 2017

VHGB og InnoBYG havde, den 6. april 2017, inviteret til en eftermiddagsworkshop, der skulle stille skarp på samspillet mellem affaldslovgivningen og byggelovgivningen. Der var god diskussionslyst blandt deltagerne, og temaet for dagen var ”Byggematerialer og affald – Hvad er erfaringerne med lovgivning og dokumentation? ”. VHGB har nu eksisteret i et år, og Anke Oberender, centerleder for VHGB, indledte dagen med at fortælle om de problemstilli…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 3

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 3 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter denne artikel …


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 4

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 4 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her, læs del 3 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 5 - sidste del

  • 27. april 2017

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 4 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her, læs del 3 her, læs del 4 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra by…