Anvendelse og håndtering af ressourcer

Indlæg i blog "Anvendelse og håndtering af ressourcer"


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 5 - sidste del

  • 27. april 2017

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 4 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her, læs del 3 her, læs del 4 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra by…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 4

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 4 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her, læs del 3 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 3

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 3 i en blogserie - læs del 1 her, læs del 2 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter denne artikel …


Opsamling fra workshop: Samspillet mellem affalds- og byggelovgivningen

  • 19. april 2017

VHGB og InnoBYG havde, den 6. april 2017, inviteret til en eftermiddagsworkshop, der skulle stille skarp på samspillet mellem affaldslovgivningen og byggelovgivningen. Der var god diskussionslyst blandt deltagerne, og temaet for dagen var ”Byggematerialer og affald – Hvad er erfaringerne med lovgivning og dokumentation? ”. VHGB har nu eksisteret i et år, og Anke Oberender, centerleder for VHGB, indledte dagen med at fortælle om de problemstilli…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 2

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK   Dette er del 2 i en blogserie - læs del 1 her I regi af InnoBYG-projektet ”Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet”, der er et samarbejde mellem Indeklima & Bygningsundersøgelser på Teknologisk Institut og CINARK Center for industriel arkitektur på Kunstakademiets Arkitektskole i tæt samarbejde med et bredt udvalg af aktører fra byggeriet, sætter denne artikel fokus på certif…


Kobber i byggeriet

Bæredygtighed er et komplekst begreb, som kan ses fra adskillige vinkler. Det samme gælder for bæredygtigt byggeri, som består af mange, ikke nødvendigvis kompatible aspekter: indeklima, ressourcebevaring, byggematerialer, byggeprocessen, genbrug og genanvendelse af byggeaffald, kemikalier, holdbarhed, energiforbrug ved drift, vedligeholdelse, mulighed for adskillelse af byggematerialer, skadelige stoffer mm. Et eksempel på denne kompleksitet er…


Kan globale miljøudfordringer løses gennem lokal ressourceforvaltning? Del 1

Af Line Kjær Frederiksen, arkitekt, CINARK                                                                                                                                   Som en af de væsentligste ressourceforvaltningssektorer i Danmark og i verden har byggebranchen et meg­­et stort ansvar for bæredygtig brug af både råstoffer og materialer fra den eksisterende bygningsmasse. Materialer fra nedrivninger bliver allerede i stort omfang genanven…


Seminaret om Design for Disassembly var en stor succes!

Vores projekt om "Anvendelse og håndtering af affald og ressourcer i byggeriet" har holdt et seminar om Design for Disassembly på Teknologisk Institut mandag d. 18. marts. Seminaret bød på 4 spændende indlæg om udfordringer og potentialer i arbejde med design for disassembly. Foredragsholdere var Jørgen Søndermark fra RealdaniaBYG, Peter Grønlund fra Dovista og Søren Nielsen fra Tegnestuen Vandkunsten samt Casper Østergaard Christensen fra GXN, …


Tilmeld dig og vær med til vores seminar om design for disassembly

I forbindelse med vores projekt afholder vi den 18. april 2016 et seminar om design for disassembly. Det er et koncept, som har været kendt i længere tid. I forbindelse med bæredygtigt byggeri er det dog et forholdsvis nyt punkt på dagsordenen, som vækker stor interesse hos mange aktører i branchen. Hør deres syn på sagen, når repræsentanter fra arkitektverdenen, producenterne, rådgivere og bygherrer præsenterer deres erfaringer, problemstilling…


Kommende workshop om designkoncepter

I projektet er vi nu gået i gang med at få struktureret informationerne om nye designkoncepter og arkitektoniske strategier samt miljøskadelige stoffer i et materiale-/produktatlas. Vi håber, at branchen vil tage det til sig som et opslagsværk, når det gælder arbejdet med genanvendte materialer og produkter i byggeriet. I starten af det nye år vil vi præsentere de første resultater af vores arbejde i forbindelse med en workshop. Hold derfor øje …


Første arbejdsgruppemøde afholdt

Den 17. april blev der afholdt første arbejdsgruppemøde, i projektet omkring håndtering og anvendelse af affald og ressourcer i byggeriet. Mødet blev afholdt på Maglemølle-grunden i Næstved i samarbejde med RessourceCity, da dette område står foran en større tranformation, og der derfor var mulighed for en inspirationsrundvisning i forbindelse med dagens emne. Dagens emne var udvikling af et materiale-/produktatlas, der skal belyse og vejlede omk…


Aktiviteter, møder og workshops er på tegnebrættet…

Vi arbejder på at få afviklet de to første delmål, nemlig at afholde et arbejdsgruppemøde vedrørende udvikling af et materiale-/produktatlas, samt at afholde en workshop omkring nye designkoncepter - alt sammen iht. muligheder for bedre genanvendelse af byggematerialer. Datoen for de to aktiviteter er endnu ikke helt fastlagte, men vi arbejder på en dato i uge 15 eller 16 til den første aktivitet, samt en dato ultimo maj/primo juni til den anden …