Nyt fra projektet

Nyt fra projektet

I projekt "Brand og byggematerialer" afholdt DBI den 7. maj et opstartsmøde for en ny erfa-gruppe for leverandører af papir- og træfiberisolering.

Der var seks deltagende virksomheder og yderligere 3 der var interesseret i at deltage i erfa-gruppen fremadrettet.

Formålet med erfa-gruppen er, at videndele og samarbejde om udviklingsprojekter. 

Deltagerne var glade for initiativet og kunne alle se en værdi i at deltage i erfa-gruppen. Selvom de er konkurrenter var der en erkendelse af, at "vi er stærkere, når vi løfter i flok".

Efter en hurtig brain-storm omkring fælles udfordringer blev gruppen enige om, at de som første aktivitet vil forsøge at lave en publikation med løsningseksempler (i stil med Træinformations vejledninger).

På mødet blev der også tid til information om Innotjek og Videnkuponordningen. Nogle af virksomhederne har allerede været "gennem møllen", men der var også et par potentielle nye kunder i innovationsbutikken.

Tiden vil vise, hvad gruppen ellers kan bruges til - og om momentum kan bevares...


Kommentarer