Brand og byggematerialer

Brand og byggematerialer

Udviklingsprojektet opbygger og formidler viden om, hvordan byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber (fx komposit, plast, skummaterialer eller organiske materialer) kan anvendes uden at tilsidesætte brandsikkerheden i byggeriet.

Energirenovering og optimering af byggeprocesser er nøgleord, hvorfor projektet fokuserer på de brandmæssige forhold ved "udvendig facadebeklædning/klimaskærm" og "sandwichkonstruktioner".

Der er behov for innovative løsninger, så bæredygtige og energieffektive egenskaber i byggematerialer udnyttes i sikker balance med brandsikkerhed og økonomisk fremkommelige løsninger.

Viden indsamles i projektet gennem brandforsøg og ved inddragelse af branchens aktører i form af fx materialeproducenter og rådgivere.

Projektet skal:

  • Udvikle sikkerhedsanvisninger og konstruktionsløsninger der gør det muligt at bruge byggematerialer med svage brandtekniske egenskaber, hvor der i stedet ses på det samlede sikkerhedsniveau frem for det enkelte materiales brandtekniske performance.
  • Introducere anvisninger og eksempler på konstruktionsløsninger, hvor brændbare men energieffektive byggematerialer indgår i samspil med andre materialer - og samlet set lever op til de lov krav, der er for bygningens sikkerhed.
  • Gennemføre effektiv videnspredning i form af kurser, seminarer, temadage, workshops og lignende.
  • Undersøge muligheder for forretningsudvikling inden for nye kombinationer af bæredygtige byggematerialer
  • Gennemføre matchmaking og udvikle partnerskaber mellem vidensinstitutioner, byggevareproducenter og rådgivere med henblik på fælles forskningsprojekter, fx i form af innovationskonsortier.

 

Målgruppe:

  • Byggevareproducenter - se desuden afsnittet Deltagere nedenfor.
  • Rådgivere (arkitekter og ingeniører)
  • Sekundært: beredskabschefer, byggesagsbehandlere og evt. andre myndigheder

 

Målgruppen får adgang til viden og sparring ved anvisninger og konstruktions-løsninger, der kan øge anvendelse af deres byggevarer og -materialer i energieffektivt og bæredygtigt byggeri.

Målgrupperne kan igennem projektet få indflydelse på, hvordan brændbare byggematerialer som komposit, plast og ekspanderende materialer, såvel som bæredygtige organiske materialer, i højere grad introduceres i eksisterende lovgivning.

Vil du være med i projektet?
Interesserede virksomheder har mulighed for at deltage i projektet og den vej bidrage til pragmatiske og anvendelige løsninger. Kontakt projektkoordinator Anders Dragsted, and@dbi-net.dk / tlf. 51 80 01 39 eller projektleder Brian V. Jensen, bvj@dbi-net.dk / tlf. 61 20 16 63.

Læs pressemeddelelse om projektet

Download præsentationer fra workshops i projektet