Spireprojekter 2019

Årlig arkiv for 2019


Er der en konflikt mellem bæredygtighed og brandsikkerhed?

I forbindelse med Temadag om lette ventilerede facadesystemer den 6e november var omkring 30 personer fra branchen samlet hos DBI. Vi brugte lejligheden til at få kickstartet projektet “Brand som designparameter - i udvikling af fremtidens facadesystemer” med en workshop. Formålet var at få ord på nogle af de kritiske punkter arkitekten skal være opmærksom på i designprocessen. Dette input skal bruges i en kommende workshop med studerende fra kan…


Fuldskala brandtest i hus

Foråret bød på udfordringer, ikke mindst i form af lukning af både DBI og KADK’s fysiske faciliteter. Dette til trods, formåede studerende fra kandidatprogrammet SET/BØT, at ’tegne’ et inspirerende billede af den arkitektur, der opstår når brand er et designparameter i skitseringsarbejdet. Ud fra de fem studieforslag valgte vi et, som indenfor rammerne kunne omsættes til en facadetest. Designet blev valgt, blandt andet fordi det havde et intere…