Martin Nerum Olsen

Martin Nerum Olsen

Jeg har en bred viden af både teoretisk og praktisk karakter, både omkring håndtering af affald og ressourcer samt miljøskadelige stoffer. Dette fra mit virke i entreprenørbranchen og hos Teknologisk Institut.

Jeg arbejder bl.a. med love og regler, og ved hvad der praktisk kan lade sig gøre og hvad der er rentabelt, når det gælder affald og ressourcer, samt håndtering af miljøskadelige stoffer.

Til dagligt arbejder jeg som teamleder og rådgiver omkring bygge-/anlægsaffald og miljøskadelige stoffer hos Teknologisk Institut.

Martin er ikke længere ansat på Teknologisk Institut.

Forfatter,Projektleder

Aktiviteter fra Martin Nerum Olsen

Aktiviteter, møder og workshops er på tegnebrættet…

Vi arbejder på at få afviklet de to første delmål, nemlig at afholde et arbejdsgruppemøde vedrørende udvikling af et materiale-/produktatlas, samt at afholde en workshop omkring nye designkoncepter - alt sammen iht. muligheder for bedre genanvendelse af byggematerialer. Datoen for de to aktiviteter er endnu ikke helt fastlagte, men vi arbejder på en dato i uge 15 eller 16 til den første aktivitet, samt en dato ultimo maj/primo juni til den anden …

Første arbejdsgruppemøde afholdt

Den 17. april blev der afholdt første arbejdsgruppemøde, i projektet omkring håndtering og anvendelse af affald og ressourcer i byggeriet. Mødet blev afholdt på Maglemølle-grunden i Næstved i samarbejde med RessourceCity, da dette område står foran en større tranformation, og der derfor var mulighed for en inspirationsrundvisning i forbindelse med dagens emne. Dagens emne var udvikling af et materiale-/produktatlas, der skal belyse og vejlede omk…