Projektblog

Aktiviteter, møder og workshops er på tegnebrættet…

Vi arbejder på at få afviklet de to første delmål, nemlig at afholde et arbejdsgruppemøde vedrørende udvikling af et materiale-/produktatlas, samt at afholde en workshop omkring nye designkoncepter - alt sammen iht. muligheder for bedre genanvendelse af byggematerialer. Datoen for de to aktiviteter er endnu ikke helt fastlagte, men vi arbejder på en dato i uge 15 eller 16 til den første aktivitet, samt en dato ultimo maj/primo juni til den anden aktivitet. Den første aktivitet planlægges at blive afholdt hos RessourceCity i Næstved, hvor de er i gang med at udvikle et nyt innovations-/viden-/ressource-/netvækscenter på grunden, hvor den gamle Maglemølle papirfabrik lå. Der vil indgå en rundvisning på området i forbindelse med arbejdsgruppemødet - mere information følger på et senere tidspunkt.

Derudover er vi i fuld sving med at indsamle relevant viden og data. Hertil har vi god støtte af vores nye medarbejder hos Teknologisk Institut; Stefania Butera, som oven i købet også lige har færdiggjort sin Ph.d., der omhandler skadelige stoffer i bygge- og anlægsaffald.


Kommentarer