Bygherrens Værdier – Økonomisk Bæredygtighed (II)

Bygherrens Værdier – Økonomisk Bæredygtighed (II)

Udviklingsprojektet om Bygherrens Værdier har nu afholdt sit første arrangement efter omstruktureringerne i InnoBYG med en workshop som omhandlede økonomisk bæredygtighed. Det overordnede emne for workshoppen blev bestemt, da projektgruppen var samlet til forrige workshop i juni 2012.

Arrangementet fandt sted på SBi/Aalborg Universitet, som viste deres nye lokaler frem og bød på god forplejning eftermiddagen igennem til de ca. 20 deltagere.

Carsten Rode, DTU Byg, som er ny projektleder efter Henriette Hall-Andersen fra Teknologisk Institut, indledte eftermiddagen med at præsentere dagens program og gennemgå formålet med projektet Bygherrens Værdier.

Bygherrens Værdier WS 19012013

Vigtigt med aktiv deltagelse
Carsten fremhævede, at deltagernes aktive deltagelse var afgørende for både workshoppen og projektet som helhed. På den senest afholdte workshop havde deltagerne efterspurgt mere input om økonomisk bæredygtighed og mere tid til at diskutere og reflektere. Derfor handlede den netop afholdte workshop i Bygherrens Værdier om økonomisk bæredygtighed med fokus på værdisætning og totaløkonomiske betragtninger og rammer i forbindelse med bæredygtigt byggeri.

Den faglige del af workshoppen blev herefter indledt med en kort øvelse for at få sat tankerne i gang hos deltagerne.

DTU Byg forestod oplægget, som handlede om at deltagerne i grupper skulle forsøge at sætte ord på, hvordan bæredygtighed kan værdisættes, samt hvad der kan opfattes som værdi.

Gruppearbejdet genererede gode refleksioner omkring værdi i byggeriet. Overordnet set præsenterede de tre grupper værdier, som faldt inden for kategorierne målbare fx energiforbrug og profit, delvist målbare fx miljøbelastning eller driftsmæssige fordele samt de ikke-målbare fx "rarhed" og sundheds- eller social værdi.

Totaløkonomiske perspektiver
Efterfølgende tog vi fat på emnet totaløkonomi, hvor Kim Haugbølle fra SBi præsenterede sammenhængen mellem totaløkonomi og certificeringsordningen DGNB for nybyggeri.

Præsentationen omhandlede en undersøgelse foretaget af Byggeriets Evaluerings Center og SBi/Aalborg Universitet, om en sammenligning af fire certificeringsordninger (LEED, BREEAM, HQE og DGNB).

Undersøgelsen kan findes på: http://www.byggeevaluering.dk/nyheder/nyheder/dansk-byggeri-bestaar-test.aspx.

Sammenligningen var med til at danne grundlag for udvælgelsen af, hvilken certificeringsordning, man skulle vælge i Danmark. Kims fokus lå på den økonomiske del af certificeringerne.

Arrangementet fortsatte med et kort crash-kursus i totaløkonomi, for at sikre at alle workshopdeltagere havde de centrale begreber på plads, inden Kim lod grupperne diskutere, hvad et totaløkonomisk værktøj skal kunne i forhold til formål og strategi, samt hvilke tidshorisonter og kontoposter der skal medtages i beregningen.

Bygherrens Værdier WS2 19012013

Dagens resultater
Resultatet fra diskussionen kan ultrakort ridses op som: De fremmødte ønsker et værktøj, der kan sammenligne alternativer ved forskellige scenarier med henblik på at opnå den lavest mulige totaløkonomi, hvor alle kontoposter er inkluderet og med mulighed for at bruge fleksible beregningsperioder.

I projektteamet glæder vi os over den gode opbakning, der var til arrangementet på trods af at en del "faste" aktører i projektet var forhindrede i at deltage. Vi håber, at nogle af jer der gennem dette arrangement har fået en fornemmelse af projektet Bygherrens Værdier fortsat har lyst til at bidrage yderligere til projektet.

I vil løbende kunne orientere jer om udviklingen i projektet på InnoBYG hjemmeside - og vi kan allerede nu minde om at næste workshop i projektet bliver den 28. maj 2013. Workshoppen kommer til at omhandle Udbudsformer - muligheder og barrierer i forhold til bæredygtighed.

Download slides fra dagen


Kommentarer