Projekt om fleretagers træhuse skydes i gang - Giv dit input!

Projekt om fleretagers træhuse skydes i gang - Giv dit input!

Det har været en sand fornøjelse at modtage de mange positive tilkendegivelser om deltagelse i InnoBYG spireprojektet: Fleretagers træhuse i Danmark - er det muligt, og hvad mangler? Vi har modtaget tilkendegivelse om at bidrage til projektet fra alle relevante led i værdikæden. På den baggrund er jeg sikker på, at vi får sat en positiv proces i gang ift. at få introduceret træhuse, der er højere end 4 etager i Danmark.

Mål og aktiviteter
Helt overordnet er målet med projektet at skabe et langsigtet fundament for at opnå en større anvendelse af træ i fleretagers byggeri i Danmark.

Fra projektets start vil der blive fokuseret på de udfordringer, som fleretagers træhusbyggeri står overfor mht. brandkrav, her vil der i projektet blive fulgt op på resultaterne fra et tidligere InnoBYG spireprojekt: Fortættet byggeri med lette materialer.

Den store interesse, vi har modtaget ift. projektet, har gjort, at vi har besluttet at afholde en række workshops med forskellige temaer i relation til fleretagers træhusbyggeri. Vi har på nuværende tidspunkt endnu ikke lagt os endeligt fast på tid, sted og emner, men tanken er, at workshops afholdes hos og arrangeres af projektdeltagerne i samarbejde med projektledelsen. Mere information følger.

Du kan hjælpe med næste skridt
Et vigtigt skridt for at få bygget fleretagers træhuse i Danmark er at få identificeret, hvor mulighederne og udfordringerne er. Det er vigtigt, at vi får input i relation til de enkelte led i værdikæden. Vi ønsker derfor at i virksomheder giver input og tager udgangspunkt i netop jeres virksomheds dagligdag. Vi ønsker indledningsvis svar på de 3 følgende spørgsmål:

- Hvilken interesse har jeres virksomhed i, at der opføres fleretagers træhuse i Danmark?

- Hvilke muligheder ser I ift. fleretagers træhusbyggeri i Danmark?

- Hvilke udfordringer ser I ift. fleretagers træhusbyggeri i Danmark?

Vi vil derfor bede jer om input til dette ved at udfylde, gemme og returnere nedenstående fil senest 29. februar 2016.

Giv dit input her


Kommentarer