Projektblog

10 cases om bæredygtige forretningsmodeller

På baggrund af udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet har projektpartnerne bag udarbejdet en række cases, som nu er blevet samlet til en brochure. Partnerne er projektchef Anders Thomsen fra Teknologisk Institut, lektor Christian Thuesen og videnskabelig assistent Esmir Maslesa, begge fra DTU Management Engineering.

Casene har til formål at afklare, hvori innovationen i byggeriet opstår, hvordan innovationen skabes, og i hvilken grad beslutningstagere er klar over deres handlinger og de følgende konsekvenser ud fra et bæredygtighedsperspektiv.

Casestudierne indeholder forskellige grader af innovation: Fra mindre justeringer i den oprindelige forretningsmodel til mere radikale ændringer og helt nye forretningsmodeller. Studierne viser, hvordan nogle forretningsmodeller er veletablerede på byggemarkedet i dag, mens andre har slået fejl, hvilket kan skyldes flere faktorer. For sidstnævnte gælder det, at der i de fleste tilfælde var meget fokus på slutproduktet, og projektorganisationen og vejen til at nå målet ofte blev overset eller undervurderet.

Der er også indikationer på, at behovs- og markedsanalyser ikke har været tilstrækkelige, hvormed den forventede efterspørgsel aldrig er blevet en realitet, som igen har ført til, at nogle af de undersøgte udviklingsprojekter ikke voksede sig større end det ene projekt.
Det kan konstateres, at der afprøves nye teknologier, samarbejdsformer og bæredygtighedskoncepter i byggeriet, men at disse innovationsprocesser er spredte i de forskellige domæner. Tilgangen til den bæredygtige udfordring i byggeriet er forskellig fra virksomhed til virksomhed.

En del af casene blev præsenteret ved projektgruppens 2 workshops i maj 2014. Du kan læse et referat og finde præsentationen fra dagene på projektbloggen.

De fleste cases er skrevet af videnskabelig assistent Esmir Maslesa i tæt dialog med Anders Thomsen og Christian Thuesen. Desuden har videnskabelig assistent Signe Arnklit fra DTU Management været medskribent på casen om BM Byggeindustri.

Spørgsmål kan rettes til Esmir Maslesa, esmas@dtu.dk

Casebrochure


Kommentarer