Fire casestudier

Fire casestudier

I udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer har vi gennem casestudier undersøgt, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og undersøgt deres erfaringer med brugen af systemleverancer.

Formålet er at få et indsigt i, hvor og hvordan værdiskabelsen i den oprindelige forretningsmodel opstår og finde ud af, hvordan denne værdi kan overføres til andre lignende projekter. Gennem deltagelse i projekterne har virksomhederne gjort sig forskellige erfaringer og opnået nye kompetencer. Denne læring vil vi formidle videre til jer gennem caseartikler. Hensigten er, at de skal fungere som inspiration for InnoBYGs medlemmer og for udviklingsprojektets kommende workshops i april.

Vi præsenterer her de første fire cases fra projektforløbet. Vi har en forventning om at kunne publicere i alt ti cases.

Casene tager udgangspunkt i tidligere gennemførte udviklingsprojekter og omhandler en producent (Nilan), et arkitektfirma (Årstiderne Arkitekter), en entreprenør (O. Adsbøll & Sønner A/S) og en snedker/tømrer virksomhed (BM Byggeindustri).

Cases

Årstiderne Arkitekter

Arkitektens erfaringer med systemleverancer i et udviklingsprojekt

Uddrag fra casen:

"Arkitekterne har formået at kombinere moderne skandinavisk design og systemleverancer med kriterier for passivhuse, hvilket i den sidste ende er blevet belønnet med et passivhuscertifikat.

Værdien af de valgte løsninger afspejler sig i fleksibelt design, som gør det muligt at inddele og indrette boliger på flere måder ud fra slutbrugerens behov. Det var første gang, at Årstiderne Arkitekter arbejdede med boksmoduler, og det var en blandet oplevelse. En fordel var den meget hurtige byggeproces, mens de mængdeafhængige produktionsomkostninger sås som den største ulempe."

BM Byggeindustri

Systemleverancer og passivhuse som forretningsmodet, set fra en tømrer/snedker virksomheds synspunkt.

Uddrag fra casen:

"Arbejdet med systemleverancer stiller krav til nye processer indenfor design og produktion. Dette omfatter en større andel af design processen samt en udvikling og investering i off-site produktionsfaciliteter. Disse produktionsfaciliteter stiller imidlertid også krav om en jævn ordreindgang.

Strategiske samarbejder og alliancer kan mindske risikoen for at systemleverandøren står med tomme produktionsfaciliteter og dermed sikre en bedre indtjening. En anden motivation for at opsøge og indgå strategiske alliancer for BM Byggeindustri er muligheden for at komme ind på nye markeder og levere projekter til nye kundesegmenter."

Nilan

Producentens produktløsninger og erfaringer.

Uddrag fra casen:

"Den største værdi, som Nilan har fået ud af projekt Sunshine House vurderes at ligge i markedssegmentet, hvor virksomheden har fået etableret nye forretningsforbindelser. Det er især samarbejdet med vinduesproducenten Velfac, som fremhæves positivt. Samtidig har virksomheden fået muligheden for at opkvalificere kompetencer omkring passivhuse, hvilket også har ført til, at nogle af Nilans produkter i dag er passivhuscertificerede."

O. Adsbøll og Sønner A/S

Energirenoveringer af enfamiliehuse som en bæredygtig forretningsmodel.

Uddrag fra casen:

"Værdien af Projekt Lavenergi for Adsbøll har især bestået i kompetenceopbygning omkring energirenoveringer af enfamiliehuse. Her fik virksomhedens medarbejdere mulighed for at udvide sin viden omkring energiberegninger, termisk indeklima, afprøvning af nye produkter og deres kvalitet. Der er også lavet diverse målinger og evalueringer af resultater, hvormed kvaliteten af det udførte arbejde og de anvendte produkter og materialer er blevet testet og kvalitetstjekket."

 
Kommentarer