Anders Thomsen

Anders Thomsen

Projektleder

Jeg hedder Anders Thomsen og er ansat på Teknologisk Institut, hvor jeg er projektchef i Byggeridivisionen. Jeg er projektleder på to af InnoBYG projekterne - International afsætning af bæredygtige og energioptimerede systemprodukter og leverancer samt Forsøgsbyggerier baseret på systemleverancer.

På Teknologisk Institut har jeg de sidste 4 år opbygget et industrinetvaerk.dk, som fokuserer på bæredygtigt og industrialiseret byggeri i Danmark og udlandet. Netværket er delt op i en række fora og medlemskaber. Se mere information her:

www.industrinetvaerk.dk

På Teknologisk Institut har jeg også opbygget en kursusrække om projektledelse i byggeriet og integreret produktudvikling omkring systemleverancer.  Se mere information her:

http://www.teknologisk.dk/uddannelser/katalog/?category_id=164

Endelig arbejder jeg med det digitale byggeri med særligt fokus på at få byggemateriale industrien og cleantech industrien med på den digitale motorvej. Har bl.a. opbygget en række digitale produktkataloger, hvor rådgivere og arkitekter har mulighed for at se producenternes produktinformationer i 2D og 3D. Se mere information her:

http://www.getbuildin.dk/

Mine tidligere beskæftigelser har bl.a. været forretningsorienteret IT chef i COWI og key account manager i TDC.

 

Kontakt Anders: ant@teknologisk.dk

Forfatter,Projektleder

Aktiviteter fra Anders Thomsen

Se filmen om worldFLEXhome - fra container til færdig bolig

Et af resultaterne af det sammenlagte udviklingsprojekt Bæredygtige Forretningsmodeller og Systemleverancer er eksportplatformen FISH Clusters*, hvorfra ideen til energiplus boligkonceptet worldFLEXhome er udsprunget. Se filmen nedenfor og få et indblik i bygningsprocessen fra opstart hos Nordisk Stål i Frederiksværk, hvor det hele begyndte i foråret 2012 med tre gamle 40 fods -containere til den færdige bolig stod klar hos Via College i…

Fire fremtidsscenarier

Projektresultater: Fire fremtidsscenarier for bæredygtigt og energieffektivt byggeri - fokus på Norge og Kina På baggrund af projektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer er der udarbejdet en markedsrapport omhandlende fire scenarier for fremtidens bæredygtige og energieffektive byggeri med fokus på det norske og kinesiske marked. Tidshorisonten for scenarierne spænder fra i dag og frem til år 2025. Rapporterne ka…

Fire casestudier

I udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller og systemleverancer har vi gennem casestudier undersøgt, hvordan virksomheder adresserer bæredygtighed i byggeriet og undersøgt deres erfaringer med brugen af systemleverancer. Formålet er at få et indsigt i, hvor og hvordan værdiskabelsen i den oprindelige forretningsmodel opstår og finde ud af, hvordan denne værdi kan overføres til andre lignende projekter. Gennem deltagelse i pro…

Resultater fra workshops om Bæredygtige Forretningsmodeller i Byggeriet

Præsentation fra dagen Cases fra dagen I slutningen af maj 2014 afholdt vi to workshops om bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet. Agendaen var teorier og casestudier med det formål at præsentere projektets overordnede resultater og diskutere disse med workshopdeltagerne.  Indledningsvist blev deltagere præsenteret for innovationsteorier og udviklingsdagsordener, som blev suppleret med fremtidsscenarier udarbejdet af Tek…

10 cases om bæredygtige forretningsmodeller

På baggrund af udviklingsprojektet Bæredygtige forretningsmodeller i byggeriet har projektpartnerne bag udarbejdet en række cases, som nu er blevet samlet til en brochure. Partnerne er projektchef Anders Thomsen fra Teknologisk Institut, lektor Christian Thuesen og videnskabelig assistent Esmir Maslesa, begge fra DTU Management Engineering. Casene har til formål at afklare, hvori innovationen i byggeriet opstår, hvordan innovationen skabes, og i…